22/12/2004

Dwi'm am ddechre llanw'r blog da llunie ond gan fod y teclyn hello ma'n gweithio nawr dwi di penderfynnu rhoi llun bach arall i fyny o nghartre newydd. Posted by Hello

20/12/2004

Co ni'r llall 'fyd, gobeithio fod y sustem fach ma o anfon llunie i'r blog yn gweithio... Posted by Hello
Testing, testing, one, two, three... yw'r llun i'w weld te? Posted by Hello

Dolig, Tantrums a Cwn yn blogio.

Am benwythnos, blydi siopa Nadolig Dydd Sadwrn, fe ges i lond bol a gwneud 'scene' yng nghanol tre Caerfyrddin ala menyw dew o'r Midwest yn gweiddi ar i fflant obese, Candy, Randy a Dandy mewn archfarchnad. Ond, dwi di cwpla'r siopa Dolig diolch byth a ma nghariad yn siarad 'da fi nawr to. Ces i mhrofiad cynta o bryd bwyd Siapaneaidd Ddydd Sul yng Nghaerdydd yng nghinio Dolig y Gymdeithas Lomograffig - sdim cliw da fi beth fytes i ond mi oedd e'n hyfryd, piti mod i'n gyrru neu mi fase fi di cal cwpwl o wydre o saki 'fyd. Gallai'm aros i gal pryd arall ond mi odd y chyncs o tofu yn fy ngawl nwdls yn eithriadol o ddiflas(dwi'm yn deall chi veggies). Dwi heb flogio am lyfyr ers peth amser ond dwi yng nghanol sawl un ar hyn o bryd - Norwegian Wood gan Haruki Murakami, Biog Elizabeth David o hyd(dwi bach yn slow) a Cornucopia: A Gastronomic Tour of Britain. Os nag i chi di sylwi dwi'n un sy'n lico mwyd, top five jobs of all time(ddim yn unrhyw drefn)... Chef, Pensaer, Ffotograffydd, Cynhyrchydd Ffilm... hmmm Garddwr neu Ffermwr. Ma na bach o sgop i gal mynna! Ffilmie, run through o'r dvd's diwedda'r 101 Reykiavic (ffilm fach syml ond reit bleserus), Saturday Night and Sunday Morning (jyst gwych, Albert Finney un arall o'm hoff actorion ar i ore), Confessions of a Teenage Drama Queen (ffilm gynta Disney Sara Sugarman dwi'n meddwl, ok, ddim byd ffantastig.) Jyst i gwpla bant co wefan fach werth cal pip arni hi Save Mouse ma hi'n anodd i darllen hi i ddechre ond gyda bach o amser ry chi'n clywed llasi y ci yn eich pen.

16/12/2004

Byw Ddarlunie - Life Drawing?

Wedi sganio rhai llunie o'r sesiwn 'byw ddarlunie' fues i yn y Swansea Print Workshop. Ffili'n deg a chal y llunie i weithio ar y blog felly co ddwy linc i chi, yma ag yma.

Happiness(1998) - Todd Solondz

IMDb

Disturbing i ddweud y lleia.

13/12/2004

Malena(2000) - Dir. Giuseppe Tornatore

IMDb

Mi odd na ddwy reswm gen i i weld y ffilm ma, y cynta oedd Giuseppe Tornatore yr ail oedd Monica Bellucci. Tornatore sgwenodd a chyfarwyddodd un o'm hoff ffilmie i Cinema Paradiso, os nag ych chi di gweld hi cerwch mas a rhentwch, prynwch neu fenthycwch gopi ma hi weth i gweld. O ran Bellucci, well ma hi'n rel pishyn, a dyna'n union odd i phwrpas hi yn y ffilm yma. Ffilm Eidaleg yn olrhain hanes crwt yn i arddege cynnar yn tyfu fynny yn ystod yr ail ryfel byd, ma Renato'r crwt yn cwmpo mewn cariad da Malena(Bellucci) ynghyd a phob dyn arall yn y pentre. Ma'r ffilm yn dilyn y crwt yn tyfu fyny, ma fe fel cysgod i Malena ond dyw hi'n gwbod dim amdano fe. Ma'r cinematograffi'n hyfryd, golygfeydd gwych o dre Eidalaidd, ma na olau gwych i'r darlunie fel rhwy haf 'eternal'. Ma na hiwmor ma hefyd yn enwedig yn y golygfeydd gyda theulu'r crwt. Werth i gweld 8/10.

30/11/2004

Blydi blog.

Dwi'm di blogio ers amser, nid diog ydw i ond prysur. Dwi'm di cal saib ers amser ond ma munud fach gloi da fi deipio cwpwl o sylwade nawr. Fues i i ddosbarth 'life drawing' yn Swansea Print Workshop rhyw wsnos a hanner nol, dwi'm di tynnu llun ers i mi fod yn y coleg celf nol yn '98 a hyd yn oed bryd hynny ffotograffiaeth, ffilm ag animeiddio oedd y prif waith o ni'n wneud. Mi odd hi'n chwa o awyr iach i gal cyfle i dynnu llun, dwi di sganio dau a dynnes i a mi wnai drio i postio nhw ar y blog unweth dwi di gweithio mas sut i wneud. Piti taw dyn oedd y model a nid menyw, ac am ryw reswm mi oedd e'n daer i gal siarad da fi yn ystod y coffi brec. (Gary oedd i enw fe gyda llaw, sengl, fuodd e'n studio yn yr Institute yn Abertawe, ma'n gwneud i fywoliaeth fel artist gwydr(ffenestri a ballu), ac oedd mi oedd i goc e'n reit fawr). Reit te ffilmie, dwi di bod i'r sinema cwpwl o weithie - cwpwl o ffilmie yn yr Wyl yng Nghaerdydd - A Way of Life, Revolution of Pigs(break dancing gwych) a Powerless ffilm fach low-budget a saethodd yn Sir Benfro dros flwyddyn nol(ma gen i gredit fel Location Consultant, woo hoo! mega-chuffed!!!) mi fydd e'n cal i ddangos yn Theatr Mwldan yn fuan 'fyd felly ewch yn lli. Goffes i hefyd iste drwy'r arteth o Bridget Jones 2, less said the better. Ar dvd, dwi di gweld LLWYTH o ffilmie co'r gore: The Piano Teacher, Owning Mahowny(Philip Seymour Hoffman yn un o'm hoff actorion), Station Agent(FAB FAB FAB FAB FAB - ar fy rhestr Dolig nawr) a Eternal Sunshine of The Spotless Mind(oakey doakey - ond ddim cystal a music vids Gondry). O ran llyfre, dwi di bod yn trawlio silffoedd y llyfrgell am lyfre coginio, ma da fi un gan Gordon Ramsey, Nigella(dwi'n big fan), Raymond Blanc a rhyw gompiwlasiwn gan Lloyd Grossman allan ar hyn o bryd a ma rhaid i fi ddweud er mod i ddim yn licio'r boi taw llyfyr Lloyd Grossman, 125 Best Recipies Ever yw'r gore(am deitl cachlyd 'fyd, fel y damn cd's yna The Best jazz/disco/acoustic/punk Album in The World Ever Vol 73!!!). Dwi hefyd ynghanol darllen bywgraffiad Elizabeth David Writing at the Kitchen Table sy'n eithriadol o ddiddorol a llyfr bach reit od Down The Garden Path sy'n olrhain hanes hen foi reit eccentric sy'n ail wneud gardd fach ynghanol y wlad. Reit bobol dwi'n brysur dwi nghanol edrych am bolytunnel, os oes gan unrhywun unrhyw tips peidiwch a bod yn siei, ymhen blwyddyn mi fydd 'online store' da fi'n gwerthu pethe egsotic fel tatws, moron a daffodils!

18/11/2004

Stealing Beauty(1996) - Dir. Bernardo Bertolucci

IMDb

Ges i a'r missus nosweth reit neis neithiwr, pizza, cwpwl o boteli o win a wedyn iste lawr i wylio'r ffilm ma. Pan fuon ni i Glasgow ddechre'r flwyddyn aethon ni i weld The Dreamers, ffilm ddiweddara Bertolucci(GWYCH) a mi rodd y ddau ohonyn ni'n edrych mlan at hon. Gyda llaw os ych chi yn digwydd mynd i Glasgow ma na Sinema FAB yn ardal Hillhead, sete lleder cyfforddus, bwrdd bach i bob cadair a gallwch chi fynd a peint neu baned mewn i'r sinema ac ar ben hynny i gyd ma'r popcorn yn ffresh nid y stwff sy'n dod wrth y tunell mewn bagie plastig, cewch bip - Grosvenor Cinema. O ran y ffilm, wel gaw ni ddechre da Liv Tyler. Dwi'm yn deall beth ma pobol yn i gweld ynddi, mi oedd hi'n olreit yn Empire Records ond ers hynny wel... hmmm... Reit ond beth am y ffilm? Stori'n eithriadol o predictable - merch ifanc Americanaidd yn mynd i'r Eidal i aros da ffrindie i Mam(a fu farw pan odd hi'n ferch fach) sy'n byw mewn rhyw fath o artists commune, ma hi'n edrych am i Thad iawn tra 'na, yn edrych am gariad ...blah blah blah... O ran steil, rodd hi'n ffab, o ran actio, gwych, o ran y golygfeydd a lleoliadau, gwych 'to, sprinkling o 'nudity' fel pob ffilm Bertolucci, bach o weiddi, llefen, drama ond stori bach yn rhy amlwg. Mi wnath y wedjen stopio gwylio hanner ffordd drwyddo a mynd i ddarllen, a dwi'n siwr bod hon yn lot fwy o ffilm i fenyw na dyn. Felly ar y cyfan mi odd hi'n werth i gwylio os ych chi'n ffan o waith y Cyfarwyddwr neu o Liv Tyler(huh!), ond oni bai hynny peidiwch boddran.

16/11/2004

Whale Rider(2002) - Dir. Niki Caro

IMDb

Hmmm, reit de. Dwi di bod isie gweld y ffilm ers amser maith i ddweud y gwir. Di clywed gyment o bethe da amdani. Dyw hynny ddim bod tro'n helpu ffilm gan ych bod chi'n disgwyl mwy ohoni wedyn, ond, o ran y ffilm yma mi odd hi'n gwd. Stori fach reit syml ynglyn a Thad-cu oedd eisie i'w fab cyntaf anedig gal crwt yn hytrach na merch er mwyn cadw'r linell deulu a llinell llwyth y Whangara i barhau. Ma na bwyslias mawr ar draddodiad y Maouri a phwysigrwydd cadw'r linell deulu i barhau. Golygfeydd a lleoliadau gwych, tipyn o hiwmor ac ambell ddeigryn, dwi'm am ddweud gormod am i bod hi'n werth i gweld. Os oes unrhywun yn gwbod am ffilmie da o NZ gadwch sylw, dwi fel tase fi ar ffix Seland Newydd ar hyn o bryd. Winter Light, Bergman gen i i wylio heno os dwi yn y 'mood', ma rhai o'i ffilmie'n gallu bod yn reit drwmedd.

A Cook's Tour - Anthony Bourdain

Dwi di sgwennu am i lyfyr cyntaf e'n barod ar y blog a mi ges fenthyg yr ail lyfyr yma gan ffrind. Mi odd e'n reit dda ond mi gymrodd e oes i mi ddarllen e i gyd(ma gen i theori am hyn 'fyd, dwi'n un sy'n lico theories - fy hoff le i ddarllen fel sawl dyn yw'r toilet ond ers symud ma'r stafell ymolchi yn blydi rhewi so dwi'm yn treulio chwarter o'm hamser i na, thanciw). Ma'r llyfyr ma yn olrhain hanes Bourdain yn teithio o amgylch y byd yn edrych am y pryd bwyd gore, dyw e ddim yn ffeindio perffeithrwydd ond ma fe'n dod yn reit agos. Ma'i deithie fe'n eithriadol o ddiddordol, yfed Vodka yn Rwsia, lladd mochyn ym Mhortiwgal(dwi meddwl taw Portiwgal oedd e, ma oesoedd ers i fi ddarllen dechre'r llyfyr), bwyta Cobra yn Fietnam a.y.y.b. Ond y ddwy bennod mwya diddorol i mi odd yr un ar Loegr sy'n ymdrin a phryd o fwyd gan Gordon Ramsey a bwyd yn Nhy Bwyta St John's yn Llundain a'r llall yw'r bennod am Fwyty'r French Laundry yng Nghaliffornia. Ma llyfyr coginio'r French Laundry di bod ar fy rhestr Nadolig ers i fi weld e amser 'Dolig diwetha, ma fe'n blydi marvellous. I ddweud y gwir dwi di cal spyrt bach diweddar yn coginio a ma'r hen lyfre Elizabeth David di bod mas da fi'n aml, a fe ges i lyfyr ffab o siop elusen rhyw bythefnos yn ol, y fersiwn Saesneg o La Veritable Cuisine de Tante Marie. Saith allan o ddeg, rhwydd i'w ddarllen ond ddim cystal a'i lyfyr cyntaf.

09/11/2004

I'll Be There(2003) - Dir. Craig Ferguson

IMDb

Ol reit dwi'n gwbod bod y dewis o ffilmie sy gen i lawr ar y blog bach yn gach a ma hon yn ychwanegu llwyth ffres atyn nhw ond gellith neb ddweud wrtha i bod y nhast i ddim yn eclectic. Gan y mod i nawr filltiroedd i ffwrdd o siop fideo/dvd dwi di seinio i fyny am dvd's drwy'r post. O'r restr faith dwi di greu co'r dvd cynta i nhw anfon, hmmm, ma'n rhaid i fod e'n arwydd y mod i fod i'w weld e. Reit, lle ddylse fi ddechre... wel dodd e ddim cynddrwg a Spice World ond dodd e ddim cweit cystal a gwylio penod o Monarch of the Glen(hmmm, ddim yn ffan? wel ma gen i theori am hon, ma fe'n rwtsh llwyr, di ffilmio'n weddol, lleoliad hyfryd, a stori ridicylys ond erbyn wyth o'r gloch nos Sul dos dim egni da fi i newid y sianel). Nol at y ffilm, ma Ms Church yn weddol, dyw hi ddim yn actores a diolch byth dyw hi ddim yn canu blydi Pie Jesu yn y ffilm er i bod hi'n canu(goes without saying). Craig Ferguson yn ok, Jemma Redgrave bach yn oeraidd a lli o actorion eraill sy'n actorion da yn llenwi bwlch i lenwi i pocedi. Y sgript? wel sheit fformiwleic, ambell i joc weddol a dyna ni, ond y peth gwaetha am y ffilm yw'r acenion Cymraeg gwarthus, odi fe werth i weld? Wel dos dim comedi faliw mawr i'r ffilm, gwastraff awr a hanner o'ch bywyd? hmmm, dibynnu pa mor ddiddorol i chi, canlyniad = ma fe'n well na chael cic yn ych tin neu cal ych poco yn ych llygad.

What Become of the Broken Hearted?(1999) - Dir. Ian Mune

IMDb

Be di 'sequel' yn Gymraeg? Wel ma hon yn sequel i'r ffilm wych o Seland Newydd, Once Were Warriors. Do ni'm yn disgwyl rhyw lawer cyn i gweld hi ond mi odd hi'n dda i weld bod yna lot o'r cast gwreiddiol yn y ffilm. Dodd hi ddim cystal a'r ffilm gynta, dodd hi ddim cweit mor bwerus a mi odd na lot llai o Jake the Muss(Temuera Morrison) yn pwno pobol, piti i ddweud y gwir. Pan o'n i yn y chweched dosbarth mi odd Once Were Warriors yn un o'r ffilmie cultish na odd yn ffefryn 'da fi a'n ffrindie, dwi'n siwr taw Shortland Street oedd a'r bai i ddweud y gwir gan taw 'Shorters' ddath a Temuera Morrison i'r byd. Dwi hefyd yn cofio mynd i weld Lord of the Rings yn y sinema a gweiddi allan "Oh, my God he/she/that/it's on Shortland Street". Wel dwi'n siwr bod y mwyafrif o actorion Seland Newydd di bod yn LoTR ar rhwy adeg. Nol at y ffilm, dwi'm am ddweud gormod am y stori rhag ych bod chi isie i gweld hi ar rhyw adeg, ma hi'n lot fwy ysgafn na'r gynta, ma na hiwmor yn y stori. Ma na lai o drais ac ymladd er bod yna beth yn bresennol a dyw'r pwyslais ar draddodiad y Maouri ddim yna o gwbwl. Werth i gweld yn enwedig os ych chi'n ffan o'r gwreiddiol.

02/11/2004

Captain Corelli's Mandolin(2001) - Dir. John Madden

Dwi'm am flogio pob ffilm dwi'n i weld ond neithiwr ges i'r cyfle i eistedd lawr a gwylio ffilm yn i chyfanrwydd heb orfod gwneud unrhyw waith. Yn digwydd bod rodd y dvd ma da ni o'r llyfyrgell a finne erioed di weld e. Ble ddylse fi ddechre, hmm wel dwi'm yn ffan mawr o Penelope Cruz nag o Nicolas Cage ond fe ges i syrpreis i weld Christian Bale yn actio rhan yn y ffilm. Y stori wel - mi odd hi'n weddol amlwg, ma Mandras(Bale) a Pelagia(Cruz) am briodi, Mandras yn mynd ffwrdd i ymladd yn y rhyfel, Corelli(Cage) yn Gapten ym myddin yr Eidal yn dod i'r ynys a ma fe'n cwympo mewn cariad da Pelagia. Bach o ymladd, bach o garu a na fe. Ar y cyfan, lleoliadau hyfryd, stori weddol ond heb fod yn syfrdannol, braidd yn hir a cwpwl o dwlle mawr yn y stori. Dwi'm di darllen y llyfyr ond yn ol y son ma fe i fod yn wych. Chwe allan o ddeg a ma'r mwayfrif o'r pwyntie yn dod oherwydd mwstash John Hurt.

01/11/2004

Stamp Album - Terence Stamp

O'r diwedd dwi di llwyddo darllen llyfyr yn y garafan. Dos dim hanner gyment o amser da fi nawr, ma na gyment o bethe i wneud. Ry ni di bod yna am dros bythefnos a dwi'm di gweld un ffilm ar y teledu nac ar dvd. Beth ffwc sy'n mynd mlaen? Well i fi siarad am y llyfyr 'fyd yn dife. Y cynta o dri llyfyr(dwi'n meddwl) gan Terence Stamp am i fywyd, ma fe'n olrhain i hanes e yn blentyn yn ardal West Ham/Plaistow yn Llunden. Ma'r llyfyr yn rhwydd i'w ddarllen a ma fe'n frith o storie personol, ma fe'n chwa o awyr iach i gal darllen am blentyndod actor fel Stamp a'r math o fywyd ma fe di byw. Ma na stori dda am i drip cynta fe i'r theatr, mi odd e di cal tocyn gan Noel Coward drwy hap, mi eisteddodd yn i sedd yn y rhes flaen a chal i wefreiddio gan berfformiad Coward. Ond pan ddath hanner amser mi gododdd o'i sedd a gadael y theatr heb wbod bod yna ail hanner i ddod. Yr unig gwyn sy gen i am y llyfyr yw i fod e'n rhy fyr, neu yn fwy i'r pwynt ma fe'n cwpla'n rhy gynnar, esgus i brynu'r ddau lyfyr arall? Efalle. Plot i wneud i fi wario arian. Efalle? Wel mond punt dales i am y llyfyr ym marchnad Caerfyddin ta beth. Dwi'n edrych ymlaen i ddarllen yr ail yn y gyfres, son am i gyfnod yn dechre fel actor yn y chwedege... diddorol.

25/10/2004

Tawelwch Llethol.

Heb flogio am wsnos a dos braidd dim gen i ddweud. Ers ein bod ni yn y garafan ma'r hen deli bocs di bod yn ddistaw er bod bocs digidol da ni'n gwmni bellach. Mi dapes i ffilm dros y penwythnos ond heb i gweld hi 'to felly mi fydd amser tan i fi flogio am Gummo. Dwi'n troi'n rel ffarmwr, fe fues yn y gerddi Botaneg dros wythnos yn ol i ddiwrnod afale, a fe ddwedodd y dyn bach neis wrtha i fod gen i afal seidr prin yn tyfu'n yr ardd. Dwi di bod yn brysur yn casglu afale drw'r wsnos a mi fydd y batsh cynta yn cal i wneud ddydd Sadwrn nesa. Pawb draw i'r garafan i yfed scrympi a seithi wiwerod!

18/10/2004

Blogio Llunie

Blantos bach peidiwch a phoeni, dwi'n fyw. Wedi wsnos brysur i ffwrdd o'r gwaith dwi bellach yn ol ym myd y gwifrau a'r linell ffon ac yn medru blogio unweth yn rhagor. Diolch i Rhys Wynne am y syniad o flogio llunie o'r gwaith adeiladu, dwi'n meddwl y mod i di gweithio mas fel i ychwanegu llun, fe gawn ni weld pan wasga i'r botwm postio. Wel co ni te...


10/10/2004

White Trash.

Dwi ffwrdd am wsnos, yn symud ty i ddweud y gwir, wel ddim cweit, dwi'n symud i garafan statig. Am ddechre y gwaith o ail adeiladu 'sgubor ymhen rhai wsnose felly ma wsnos gen i i dacluso'r hen dy dwi di bod ynddo am flwyddyn ac i wneud y garafan yn gartrefol glyd am y flwyddyn nesa. Dim gwe yn y cartre newydd gwaetha'r modd, wel ddim yn syth ta beth. Bydd yn rhaid i mi ddidanu fy hun da dwy dvd newydd La Haine a Goonies er dwi di cal e-bost i ddweud bod problem da'r dvd Goonies, rhaid i hanfon nol at Warner Bros i gal y disg iawn, bygyr, rhaid aros am rhai wsnose 'to cyn gwylio. Dim yn ffer! Galla i'm aros am biti fan hyn, ma wiwerod da fi saethu a ma'n rhaid i fi gysgu gyda'm chwaer ddwyweth heno, ma repiwtesiwn trailer trash da fi gadw fyny!

08/10/2004

Kitchen Confidential - Anthony Bourdain

Llyfyr gwych. Dwi'n itha un am y mwyd felly dodd e ddim yn gyment a ni o sioc y mod i di enjoio'r llyfyr hyn mas draw. Pan o ni'n blentyn tase rhywun di gofyn i fi beth fyse fi pan yn henach Chef neu Ffarmwr byse fi di dweud, maes o law nath y ddau ddewis newid i Bensaer neu Ffotograffydd a er y mod i di gwireddu un o'r breuddwydion ma hi'n anodd gadael fynd o'r breuddwydion eraill. Ffotogfraffyd ydw i jyst er mwyn i chi gal gwbod, a dwi di gwireddu y mreuddwydion Pensaerniol wrth gynllunio'r ysgubor dwi ar fin ei adnewyddu, ond er y mod i'n hen law ar fyta bwyd, megis dechre ma'n sgilie culinaria. Olrhain hanes Tony Bourdain ma'r llyfyr, i fywyd e fel Chef, o'r gegin gynta iddo fe weithio ynddo hyd at y presennol. Dwi'n gallu ymhaelaethu a beth ma fe'n i ysgrifennu'n eitha rhwydd, bwrlwm y gegin a'r diwylliant bar/bwyty. Dwi di gweithio mewn digon o dafarndai a di gorfod rhoi help llaw yn y gegin sawl gwaith ac yn deall yn iawn sut fyd yw byd y cogydd. Dwi'n gwbod taw gris isa'r byd coginio yw tafarn ond yr un yw'r awyrgylch yn y gegin. Ma na ddigon o dips bach da yn y llyfyr ynglyn a sut i goginio a beth i beidio ordro ar y fwydlen felly os ych chi'n berson sy'n bwyta bwyd, darllenwch y llyfyr, mi alle fe arbed diwrnod rhwng y gwely a'r ty bach i chi.

Ghostwatch(1992) - Dir. Lesley Manning

Fues i mas neithiwr fel rhan o wyl ffilmie myfyrwyr Cymru: Ffresh i weld Ghostwatch ym mhlasty Nant Eos ger Aberystwyth. Roedd y nosweth yn ffecin gwych, caethon ni'n tywys mewn bws o Brifysgol Abertawe ar hyd lon fach gul, gyda changhenau'r coed ar hyd y ffordd yn sgrechian ar hyd ochor y bys. Mi odd na niwl ar hyd y lon, a pan gyrhaeddon ni mi oedd y plasdy'n dywyll heblaw am dân yn y cyntedd a chanhwylle hyd y lle.
I'r rheini o chi sy'n rhy ifanc i gofio, rhaglen 'fyw' a ddangoswyd ar Noson Galan 1992 ar BBC 1 oedd Ghostwatch. Y cyflwynwyr oedd Michael Parkinson, Sarah Greene, Mike Smith a Craig Charles. Rhyw fath o 'War of the Worlds' spooky oedd e, plentyn o ni pan i darlledwyd e gynta a ma lled gof da fi o'r rhaglen, dwi'n cofio mynd i'r ysgol y dydd llun wedyn a PAWB yn siarad amdano fe.
Sesiwn Q & A oedd neithiwr gyda'r Gyfarwyddwraig Lesley Manning a'r Ysgrifennwr Stephen Volk, gaethon ni gyfle i weld rhai o'r clips 'fyd, fues i'n ddigon lwcus i gal benthyg copi o'r DVD rai misoedd nol. Ma'r raglen di dyddio erbyn hyn ond ma fe'n eithriadol o bwysig o ran hanes y raglen 'reality'. Ac yn amlwg dos dim modd cal yr un teimlad a oedd pan weles i'r rhaglen am y tro cyntaf erioed pan i fod e'n cal i ddarledu'n 'fyw'. Ma pwysigrwydd y raglen yn amlwg 'fyd gan fod y BFI di cynhyrhcu'r dvd ohono fe, a ma fe'n neis fyd i weld taw Cymry yw Lesley(o Ddinbych y Pysgod) a Stephen(o Bontypridd). Nosweth gret, top notch.

http://www.bfi.org.uk/videocat/more/ghostwatch/

04/10/2004

Rhwng y Nefoedd a Las Vegas - Elin Llwyd Morgan

Di cwpla'r llyfyr yn weddol gloi, cal i fenthyg e o'r llyfrgell nes i wedi i weld ar y silff 'Just Arrived'. Ma'n siwr y base fi heb i fenthyg e heblaw y mod i di darllen yr holl glod am y llyfyr ar Faes-e. Diflas yw'r clawr er i fod e'n gysylltiedig a'r stori, ond ma hynny'n mynd am y mwyafrif o lyfre Cymraeg (heblaw am Dyn yr Eiliad - Owen Martell). Ma nhw'n dweud 'don't judge a book by its cover' ond dyna dwi'n gwneud yn aml. Ma'r un peth yn wir am win, dewis y botel gyda'r label gore dwi'n wneud drw'r amser achos bach iawn o glem sydd da fi am 'i gynwys e. Nol at y llyfyr, mi oedd e'n rhwydd i'w ddarllen heb fod yn simplistig, stori a strwythur da. Ar y cyfan mi wnes i i fwynhau e, llyfyr i fenyw yn fwy na dyn, OND a ma hyn yn ond mawr doedd e ddim yn torri unrhwy dir newydd, do mi wnes i i fwynhau e ond tase'r llyfyr yn CD, mi fyse fe yn gompiwlasiwn easy listening, 'nough said.

30/09/2004

Fear And Loathing In Las Vegas - Hunter S. Thompson

Wel llyfyr reit dda i ddechre'r blog. Brynes i fe'n rhad yn MVC, dwi di prynu cwpwl o lyfre yn ddiweddar 'na i ddweud y gwir. Ma'n od mod i heb ddarllen y llyfyr cyn hyn, ddarllenes i lyfyr Thompson ar yr Hells Angels rhai blynyddoedd nol a mwynhau'r arddull, siawns taw heb i ddarllen e nes i rhag ofn iddo fe sbwylio'r fersiwn ffilm. Dwi'n cofio darllen llyfyr Stephen King, The Shining cyn gweld ferswin Kubrick a ma'n rhaid i fi ddweud taw diflas oedd y ffilm pan wylies i fe'r tro cynta. Fear and Loathing... oedd y ffilm ola i fi weld yn Sinema ABC ar Queen St, Caerdydd cyn iddi gau. Mond llond dwrn ohonon ni odd yn y sinema ond mi odd hi'n ffilm wych. Er mawr ryddhad i mi rodd y ffilm gystal a'r llyfyr, arddull rwydd a ma na gyment yn mynd ymalen yn y llyfr. Ry chi'n teimlo fel ych bod chi tu mewn i ben Thompson i hun ar drip seicadelic drwy'r anialwch(ffyc ma Cymraeg yn swnio'n shit pan chi'n siarad am drygs ac am rhyw o ran hynny - neu ai jyst fi sy'n meddwl hynny?) .

Newydd fod ar IMDB, yn edrych ar dudalen Thompson, ma fe'n itha diddorol i ddweud y gwir, i chi ffeithwyr mas na, Thompson nath sgwennu'r rhaglen beilot i'r gyfres Americanaidd sheit Nash Bridges.

29/09/2004

Codi pais a dechre pisio.

Diflasu yn siwr y gwnewch chi wrth ddarllen y blog yma. Ma fe'n fwriadol hunanol. Lle bach cymmen i gadw cofnod o'r llyfre a ffilmie dwi'n ddarllen a gwylio yw'r pwrpas. Ar bwy ma'r bai, wel Mr Nwdls a Mr Dafis. Yn gyntaf Nwdls am i flogie niferus difyrus ac yn ail Mr Dafis am gau Maes E am wsnos. Be ffwc o ni fod i wneud am gyfnod mor hir?