31/08/2005

Pan dwi'n tyfu fynny, dwi isio bod...McRorie

Pan dwi'n tyfu fynny, dwi isio bod mor cŵl a'r dyn yma. Dos fawr ddim o'i hanes e ar y wefan - ond ma na ddigon o ffilmie bychan difyr a thudalen o mp3's o'i ganeuon gwreiddiol e (dwi'n gwrando ar Cowboys Take Drugs Too ar hyn o bryd). Rhyw fath o 'one man band' i'r mileniwm newydd - keyboard, drum sensors ar i chest e, rhywbeth tebyg ar i arddyne fe a rhyw beiriant air-guitaraidd 'fyd. O am fod mor rock and roll a McRorie.

26/08/2005

MOBADreulies i flynyddoedd yn astudio celf a dwi'n reit wael yn tynnu llun i ddweud y gwir. Gwneud Celf er mwyn cael gwneud ffotograffiaeth wnes i fwya a gan i fod e'n cael i gyfri fel bach o bwnc hawdd. Newydd ddod ar draws gwefan MOBA - Museum of Bad Art. Gobeithio y byddai byth cynddrwg a rhain, be ffwc ma pobol yn wneud yn gwastraffu i hamser a'i harian yn cynhyrchu'r hyllderau 'ma!

MOBA

25/08/2005

Tegan bach newydd - Google Earth

Google EarthFalle fod hwn yn hen beth ond heddi wnes i lawrlwytho Google Earth i'w ddefnyddio i'r gwaith - teclyn bach gret i gael llunie o'r awyr o leoliade. Ond mi ffindes i'n hun yn trial gweithio allan lle'r oedd y fferm ar y llun. Ma siape'r caeau yn edrych gymaint gwahanol o'r awyr nag i nhw pan ych chi ar y ddaear. Ta beth, os wnewch chi hanner cau un llygad, sgwinto a edrych tua chanol y llun mi ddysle chi gal cip o fi'n bolaheulo ti fas i'r garafan.

18/08/2005

Cymydog da ydyw clawdd.Wedi prynu Martha, Jac a Sianco o'r diwedd. Lwyddes i ddarllen e dros y penwythnos a mi oedd e'n ddifyr iawn. Iaith raenus dafodiaethol, disgrifiade gwych o fywyd fferm Gorllewin Cymru a stori syml oedd yn apelio. Do ni'm yn gwbod dim am yr awdures, ma na beth gwybodaeth ar wefan BBC Cymru'r Byd, beth nath ddal fy sylw fwyaf oedd i hoff ddywediad/dihareb - Cymydog da ydyw clawdd. Gwych, heb i glywed o'r blaen ond ma fe mor wir, mi fydd yn rhaid i fi gofio hwnna.

Ar nodyn arall mi oedd na gân da fi'n styc yn y mhen drwy'r wsnos ma(heblaw am un newydd KT(ynte Katie?) Tunstall), Hope There's Someone gan Antony & The Johnsons, edit mp3 ar gael yma.

17/08/2005

Madonna a'i ffowls.Dwi'm cweit yn siwr pam ond mi o ni'n hollol fascinated pan weles i'r llun ma yn y Western Mail heddi. Es i bant i chwilio o ble oedd e'n dod - mi wnath Madonna gyfres o lunie i US Vogue, a ma nhw i gyd bach yn gyfoglyd. Hwn yw'n hoff lun i o'r gyfres, dwi'm cweit yn siwr pam. Ma fe i gyd bach yn od i ddweud y lleia, mi oedd Madonna yn gyment o bersonoliaeth am gy-hyd, canu gwael, actio gwael, porno gwael a nawr Lady of the Manor? Dwi'n gwbod bod e'n ddim byd newydd iddi ond ma'r gyfres ma o lunie mor afreal, y faux good life mewn tŷ hiwj, popeth mor berffaith a wholesome. Dwi jyst isio rhoi wad i'r teulu cyfan am fod mor smyg.

Ac i chi ffermwyr mas na, ma sens yn dweud bo chi ddim yn gwisgo gwyn pan chi'n ffarmo.

o.n. ta pwy wnath adeiladu i thŷ hi ma'n amlwg bod dim lefel i gal da fe, £9m am hwna, mi oedd hi'n cond.

12/08/2005

Milltir Sgwar

Ges i bip bore 'ma ar Maes-e ar 'pump am y penwythnos', ma cwestiwn rhif 5 islaw. Wnes i wneud gwgl bach o'r ardal dwi nawr yn byw ynddo i gael gweld beth yn union sydd o fewn fy milltir sgwar i. Co be ges i fel atebion. (Ma fe'n eithriadol o ddiddorol i fi ond ma'n siwr yn ddiflastod llwyr i bawb arall).

5. Disgrifiwch eich hanner milltir sgwar ar y funud (sdim rhaid i chi roi enw lle)?


Bwthyn Pontnewydd

Ein cymydog agosa(ar ein hochor ni o'r heol), ma golygfa o'r bwthyn bach yma da ni o'n beudy drwy Weun Fach(enw'r cae). Boi lleol sydd bia'r bwthyn a'n ei renti fe mas i ymwelwyr - i ddweud y gwir ma fe'n gweithio mas yn dda i fi. Ma na deulu o ymwelwyr newydd bron i bob wsnos yn galw i brynu wyau ac i borri dros yr arlwy o blanhigion sydd gen i ar werth.

Fferm Glyn Fach

Fferm gyfagos sydd bellach yn cynnig gwely a brecwast. Ma rhyw chwe polytunnel mawr da nhw, rhyw 'farm co-operative' o nhw i ddechre ond bellach pâr canol oed sy'n rhedeg y lle - ma Rick Stein yn galw ma i brynu llysie pan ar i dravels i nôl pysgod o Borth Tywyn.

Clwb Golff Abaty'r Glyn

Ma'n fferm ni'n rhan o hen stad y Glyn, mi oedd na Abaty ar un adeg(sydd bellach yn adfael) ond ma'r hen dŷ yn dal yn sefyll a ma na 'country folk co-operative' o bobol yn byw yn y plas, coachhouse, bythynod ac ati. Ma nhw di bod yna ers y '70 au a ma nhw'n bobol ffein. Partion Mai a Flwyddyn Newydd chwedlonol. Ma cwrs gollf sydd ochor draw'r dyffryn(wedi i adeiladu ar hen waith glo) wedi cymryd yr enw. Clwb Golff Pontnewydd oedd e i ddechre ond ma fe fel tase fe'n ffynnu wedi iddo fe newid i enw. Ma'n rhaid dweud er mod i heb rhyw ormod o ddiddordeb yn y golff i hun fod y lle'n baradwys i natur. Ma lli o bili palas prin a 'dragonflies' yno, a digon o wair hir yn gartref i nadredd a chwnigod.

John Bilsbrough

Methu ffeindio unrhyw wybodaeth am stad y Glyn i hun ond co chi un o'r trigolion. Er taw mewnfudwyr yw'r mwyafrif sy'n byw yn y Glyn ma na nifer 'di dysgu Cymraeg a ma nhw oll yn cyfrannu'n enfawr i'r gymuned leol. Ma John yn ymddiddoru yn yr hanes lleol, a ma ganddo gwpwl o lyfrynne bach yn olrhain hanes yr ardal - piti garw i bo nhw ddim ar gael ar y we. Yn ôl yr hanes yng nghoed y Glyn (sy'n rhedeg o'r plas i lawr at y fferm da ni) y bu i nhw golli'r Twrch Trwyth yn straeon y Mabinogi. Ac ar ben mynydd Pembrey gyferbyn yn ôl y chwedl ma'r fynedfa i Annwn. Diolch hefyd i'r ffaith y bu mynachod yn byw yn y Glyn fod gen i berllan o goed afalau seidr.

Llwybr Treftadaeth Mwyngloddio Pontiets

Yn rhedeg ar hyd ffin y fferm ar un ochor ma'r afon Gwendraeth Fawr ac yn rhedeg da'r afon ma llwybr treftadaeth Pontiets sy'n rhedeg o bentre Pontiets rhyw ddwy filltir i ffwrdd i lawr at Bont yr Ysbryd Gwyn ger Cydweli. Lle hyfryd i gerdded ond anaml iawn dwi'n cael amser i wneud - y tro diwetha fues i oedd yn ystod gwylie'r 'Dolig. Fuodd y nghariad a'i chwaer yn cerdded yno penwythnos diwetha ond mi oedd na lwyth o waith yn galw 'da fi.

Penllwynteg

Co chi gartre fy Mamgu a Tadcu, fuodd ein teulu ni'n byw ma (fel tenantied) am ganrifoedd, ma'r hen fwthyn gwreiddiol un stafell yn adfael yn y coed gerllaw hefyd. Bellach ma'r lle'n gwbl wahanol i beth dwi'n i gofio fe, ma gran dda ar yr adeiladau a theulu hyfryd yn byw yno. Ond ma hi'n drist mynd yno gan gofio yr holl atgofion melys.

Ma'n siwr eich bod chi di diflasu'n gyfan gwbl erbyn hyn, flin da fi.

Ypdet.


Ein cegin ni.


Ffenestri'r ystafell wely sbar, yr ystafell ymolchi a'r brif ystafell wely.


Wal allanol y gegin.

Ma gwaith ar y beudy yn mynd yn i flaen, cwpwl mwy o groncrete blocks nag o ni di disgwyl yn ambell fan (gwelir un o'r llunie) ond ma na ddigon o walydd cerrig ar ôl i gadw'r cymeriad. Yr adeiladwr ar i wylie wsnos ma (co'r ail wylie dramor eleni - hmmm dwi'n talu gormod ma'n siwr) ond ma'n cartre newydd yn siapio. Y ffenestri i gyd fewn bellach a'r dryse ar i ffordd. Y tô newydd di gynllunio ac i fod yma ymhen 3 wsnos!!! Amser prysur o beintio ffenestri, fframie'r dryse a ballu wedi dechre, llwythi o 'quarry tiles' i'w glanhau (rhai Cymreig ail-law), llechi Cymreig i'w torri i wneud sills ffenest tu fewn a chant a mil o jobsys bach arall. Ar y cyfan dwi'n eithriadol o hapus da'n cartref newydd, tase fi'n ennill y loteri mi fuase'r jobyn bach yn wahanol - adeiladu a cherrig i gyd, mortar calch, ffenestri derw (er taw ffenestri pren caled sydd da ni ma'n siwr taw o ben draw'r byd ma'r pren yn dod ohono), llechen Gymraeg ar y tô (dwi di ordro rhai Tseiniaidd rhag fy nghywilydd - 82c yr un yn hytrach na £4 am rhai Cymraeg o'r un safon), tô derw yn hytrach na pine a.y.y.b. ma'r rhestr yn hirfaeth. Ar ddiwedd y dydd tŷ i fyw ynddo fe fydd y beudy, ein cartre ni a nid 'showhome' am y deunyddie gore sydd ar gael. Edrych ymlaen yn fawr i gael symud i fewn(ry ni'n gobeithio cyn Nadolig ond da dim ond dau yn gweithio ar yr adeilad yn rhan amser dwi'm yn gweld hynny'n digwydd), wedi dechre meddwl yn barod am yr 'interiors' ond dwi'n siwr erbyn i ni dalu am lorie a pheintio fydd dim arian ar ôl da ni i brynu unrhyw gelfi. Gobeithio bod digon ar ôl i brynu bath, na beth dwi di golli fwya, wedi diwrnod caled o waith does dim gwell i esmwytho'r cyhyre. Pan ddeith y tô mi wnai bostio mwy o lunie, www dwi'n ecseited jyst yn meddwl amdano fe!

10/08/2005

Danteithion o'r arddYn dilyn
postiad Rhys Wynne
am i domatos dwi'n meddwl i bod hi'n amser i fi bostio rhyw bwt bach am ddanteithion yr ardd. Er fod gwaith yn brysur, yr adeiladu ar y beudy yn dod yn i flaen mi dwi di cael rhyw awr fach rydd fan hyn a fan draw i dendio'r ardd. Co ni fasged o gynhyrch a biges un nosweth wsnos diwetha. Ma'n deiet ni di gwella dros yr haf gyda'r holl lysie ffres a ry ni di bod yn lwcus iawn yn cael pysgod o Fae Caerfyrddin a ma na ambell i ffesant a chwningen a ddales yn y gaeaf di dod o'r rhewgell i greu pryde cartref cyfan gwbl. Dwi'n byw mewn gobeth y byddwn ni un dydd yn hunan gynhaliol, neithiwr mi ddarllenes i erthygl ddiddorol iawn yng nghylchgrawn Country Smallholding gan bar a fuodd yn denantiaid ar Ynys Enlli ers 1994. Yn anffodus dyw'r erthygl ddim ar gael ar i gwefan.