16/05/2005

Tim Burton's: The Melancholy Death of Oyster BoyBrynes i gopi bach o'r llyfyr difyr yma rhai misoedd nôl yn MVC yng Nghaerfyrddin. Newydd gwglio'r teitl a di ffeindio gwefan fach sydd yn dangos holl benillion a storie ma Burton di sgwennu a'r llunie bach tywyll sy'n myn 'da nhw. Ma'r stwff yn eithriadol o dywyll debyg i'r stwff Edward Gorey wnes i bostion rhai misoedd nôl. Mwynhewch.

Y Ffliwt HudNos Sadwrn fues i a'r missus lawr i'r Bae yn ein posh-ffrocs i agoriad Y Ffliwt Hud gan Mozart wedi i berfformio gan Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru. I fod yn hollol onest mi oedd y perfformiad yn reit fflat a bach yn ddiflas - y cynllunio yn rhyw groesiad rhwng paentiade Magritte a'r ffilm A Clockwork Orange y canu ar adege yn wael (yn enwedig aria Queen of the Night) a i ddweud y gwir do ni'm yn rhy impressed da Chanolfan y Mileniwm i hunan. Dwi di bod yna ar gwpwl o adege i'r theatr fach, weles i Paul Robeson Knew My Father oedd yn hollol hollol wych, a cwpwl o gomedis ond ddydd Sadwrn oedd y tro cynta i mi fod i'r auditorium fawr. Mi o ni ar y tier top (cheap seats wrth gwrs), a mi o ni filltiroedd uwchlaw'r llwyfan a'r bobol bwysigs islaw. Mi oedd y lle'n weddol dwym, y perffomiad yn hir a finne'n gysglyd. Mi o ni'n reit ddiolchgar pan ddaeth yr egwyl, ond dyma fwy o siom, cal llond ceg o Saesneg gan bob aelod o staff ar y bar yn enwedig rhyw bwrsyn mewn siwt(supervisor siwr o fod) oedd yn treual gwerthu i Pinot drud i mi yn i acen home counties gore a finne ond isie peint. Aaaaagggghhhh! Ai dyma be yw tynged Caerdydd fel un o Brifddinasoedd Ewrop? Ble mae'r Gymraeg? (Does dim hyd yn oed galwad - Boneddigion a Boniddigesau mi fydd y perfformaid yn dechre ymhen .... - jyst rhyw byzzyr swnllyd yn ych galw nôl i'ch sedd). Diwedd rant.

03/05/2005

Golosg neu Ludw?Pan o ni'n arfer gweithio mewn tafarn mi o ni'n casau penwythnose gwŷl y banc. Llond tafarn a gardd gwrw o chafs yn yfed gormod, gloddesta ac yn gadael i'w chafs a'i chafets bach i redeg reiat. Ymlacio yw pwrpas y penwythnos ond dodd dim ymlacio i fod y penwythnos 'ma. Gwaith plymio, aredig, garddio, paentio... (ma'r rhestr yn faith). Ond bnawn Sul am gwpwl o orie mi fues i a chymydog yn adeiladu llosgwr golosg (gweler yr instrycsions). Dodd y deunydd crai oedd da ni ddim yn rhy dda - dwy gasgen da tylle enfawr ynddyn nhw (a ma isie casgen sy'n aer-dynn) felly wedi peth stryffaglo, greindio a wado mi oedd llosgwr weddol dda gyda cwpwl o dylle bach 'da ni. Awr fach yn torri boncyffion da'r fwyell a co ni'n dechre ar y llosgi, mi oedd y tân tamed bach yn rhy ffyrnig ond wedi peth amser mi lwyddon ni i gau'r gasgen a llanw unrhyw dwlle i fyny gyda chlai o'r pridd. Dyna'i gyd oedd i'w wneud oedd i adael y gasgen i losgi'n dawel. Neithiwr wedi pedair awr ar hugain es i gael pip ar y gampwaith, mi odd y clawr wedi dymchwel i mewn i'r gasgen a'r pren wedi llosgi'n ilw. Bygyr, mi fydd yn rhaid trio 'to.