07/08/2006

Blog_Heb_Enw's Rough Guide to Swansea...

Dwi'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol felly nid fi yw'r person gorau i fod yn siarad am Abertawe on gan fod lli o chwi Gymry yn dod i Abertawe wsnos 'ma i'r Steddfod co rhyw bwt bach ar bigion gorau Abertawe.

Reit te, ma cwpwl o galerie bach da - y fwya yw'r Glyn Vivian sydd jyst yn hyfryd - ma na gasgliad parhaol o waith Cymreig lan lloft a fel arfer ma oleua dwy arddangosfa lawr llawr, siôp dda fyd. Yn hoff galeri fach i yw'r Mission yn y Marina, ac os ych chi yn y cyffunie man a man mynd i'r Attic fyd ond mi fydd isie ceiniog sbar yn ych poced chi fan hyn (dewis da o artistied Cymreig 'ma fyd - David Carpanini, George Chapman, Josef Herman ac ati). Ma na arddangsofeydd yn cael i cynal yn Nghanolfan Dylan Thomas 'fyd - os nag ych chi di bod ma'r arddangsofa barhaol am y dyn i hun yn werth i'w gweld, a'r caffi/siôp lyfrau yn le bach cyfeillgar. Does dim canolfan debyg i Chapter i gael yn Abertawe gwaetha'r modd, yr agosa yw Canolfan Taliesin ar gampws y Brifysgol ynghanol Bae Abertawe - ma'n dangos dewis o ffilmie reit dda a dramau. Un lle bach arall sydd werth mynd am dro yw Amgueddfa Abertawe (Amgueddfa hyna Cymru), ma'r adeilad faux Rhufeinig yn hyfryd, does dim rhyw lawer i'w weld, ma fe'n debyg iawn i'r amgueddfa o'r gyfres Framley, ma na gasgliad o'r ffotograffiaeth gynhara i'w dynnu yng Nghymru lawr llawr, ac i fyny llofft ma na 'fummy' a chasgliad o drugareddau sydd di cael i ffeindio gan bobol yn defnyddio 'chwilwyr metal' (edrychwch mas am y trugareddau sydd di labeli 'interesting item').

O ran siopa, y lle gorau yw'r Mwmbwls, parciwch lawr wrth y pier a cerddwch nôl at y pentre, ma fe'n wac fach neis ar hyd y bae. Llwyth o siope difyr, siop gegin, cwpwl o siope llyfre, deli's, siope dillad. Ma na gwpwl o lefydd da i fwyta 'na fyd - 698, Patrick's a'r Mermaid (sydd cwpwl o ddrwse lawr o 698). Neu os ych chi moyn bwyd yng nghanol y ddinas ma'r Chelsea Cafe a Gwesty Morgans. Flin os i fi di colli rhywle mas ond dwi di bod i'r rhain a ma nhw'n lefydd bach da. Un siop fach arall sy'n werth mynd i yw siop lyfre Dylans, mi oedd hi'n arfer bod yn Salubrious Passage wrth Wind St on ma hi bellach draw rhwng Cae St Helens a'r Guildhall (ma'r Guildhall werth mynd iddi 'fyd - ma na gasgliad gwych o lunie Ceri Richards yn y cordiore wrth y brif fynedfa). Cyn i fi anghofio ma na archfarchnad Tseiniaidd fach dda iawn yn agos i cyn glwb nôs y Palas (jyst i fyny'r ffordd o'r orsaf drên) - ma'r siôp yn fach ond ma'r dewis yn eang.

Un o'm hoff lefydd i yw siôp lyfre Borders (odw dwi'n teimlo'n euog, dwi'n gwbod bod e'n gwmni mawr rhyngwladol sy'n lladd ar siope bach ond ma'r lle'n ffab). Dwi'm yn meddwl bod un yng Nghaerdydd (yn ôl y wefan ma un ar i ffordd), sied anferth yn gwerthu llyfre, dvd's, cd's ac ati yw hi, ma'r dewis jyst yn wych (yn enwedig gan taw yr unig beth sydd gen i gymharu da fe yn y cyffunie yw WH Smith Caerfyrddin).

Reit to, na ddigon am nawr, os gai gyfle wnai bostio rhyw bwt bach arall am 'the sights' yn Abertawe.

02/08/2006

Helo Bobols

Dwi'm di marw, peidiwch poeni. Ynghanol paentio'r tŷ (ers dros fis nawr) a heb gael munud rydd i flogio. Un tip bach i chi sy'n dda gyda'ch arian (sdim lot gen i ar hyn o bryd) ond dwi'n cael e-bost wythnosol o'r wefan ma, ma fe'n werth ymuno - tipie ynglyn a insiwrans, cyfrifoedd banc, morgeisi ac ati. Ma hyd yn oed linc i brynu The Incredibles i'r PSP2 am £2.