29/04/2005

£34m i $4C

Erthygl icWales

Ma'n ymddangos fod S4C wedi gwerthu i rhan hwy o'r cwmni SDN, y nhw yn ôl be dwi'n ddeall yw'r cwmni sy'n rheoli/gweithredu teledu digidol (os dwi'n anghywir plis gadewch sylw). Ma'r arian (£34miliwn) ar gael nawr i S4C wneud fel a fynno, yn wahanol i'r arian ma nhw'n dderbyn yn flynyddol gan y llywodraeth (rhyw £85miliwn) sy'n gorfod cael i ddefnyddio i dalu am raglenni a ballu. Felly beth ma S4C am wneud da'r arian? Wel ma un peth yn siwr gan i bod nhw di gwerthu i siar yn SDN mi fydd yn rhaid iddyn nhw dalu SDN o hyn ymlaen er mwyn parhau i gael gwasanaeth digidol. Ma hi'n gyfnod reit ecseiting mewn ffordd, dos neb yn rhyw siwr be di dyfodol S4C, ond nawr ma na gyllid ganddyn nhw i wneud gwahaniaeth i'w dyfodol - budsoddi mewn cynhyrchu rhaglenni arloesol o safon, ffilmie/sinema deallus a pharhau gyda'i ymroddiad tuag at animeiddio. Ond ai budsoddi neu gadw'r arian (neu gwario'r arian i gyd ar gyfres arall o Procar Pinc) y gwna nhw, mond aros y gallwn ni wneud.

28/04/2005

Gwen ac AugustusArddangosfa Gwen ag Augustus John, Caerdydd
Arddangosfa Gwen ag Augustus, Tate Prydain

Ddydd Sul fe ges i ddiwrnod eithriadol o bleserus yng Nghaerdydd. Treulio'r bore yn y sioe flode ger y Castell(dos dim byd yn bod ar bobol yn i hugeinie yn mynd i sioe flode, wir yr). Cinio gwych, unweth yn rhagor yn y Tenkaichi Noodle Bar ar City Rd(be di'r enw Cymraeg bobols?) ac yna i weld arddangosfa Gwen ag Augustus John yn yr Amgueddfa. Mi odd hi'n werth i'w gweld, dwi di hen arfer ar beintiade Augustus ond mi oedd e'n grêt cael gweld casgliad mor eang o beintiadau'r ddau artist gyda'i gilydd. Os ych chi yng Nghaerdydd da hanner awr i'w spario cerwch i'w gweld. Ma na wahaniaeth enfawr yng ngwaith y ddau - mi oedd Augutus yn rêl boi, yn byw gyda dwy fenyw yn gloddesta ac yn yfed a ma hyn fel petai yn amlwg yn y paentiade. Ma cyferbyniad llwyr yng ngwaith Gwen, yn lot fwy tawel, syml, ma lliw a ffurf yn fwy pwysig na manylder a ma gweld i phaentiade o'r lleianod yn agoriad llygad - sawl paentiad tebyg i'w gilydd. Diddorol hefyd i ddysgu fod Gwen di bod yn ysbrydolaeth, yn fodel ac yn gariad i'r cerflunydd Auguste Rodin. Ma na arddangosfa arall lan stâr 'fyd o gasgliad Galleri Gendelaethol yr Alban, peintiade gan Degas, Van Gogh, Monet a Gaugin. Fe'i casglwyd oll gan un casglwr a'i rhoi fel rhodd i'r Galeri yng nghanol yr 20fed Ganrif, tebyg iawn i beth wnath y Chwiorydd Davies yng Nghymru (ma rhan o'i casgliad hwy i fyny yng Nghaeredin). Dwi di gweld y paentiade unwaith o'r blaen yng Nghaeredin ond mi oedd e'n bleser cal gweld paentiad Gaugin unweth yn rhagor. Cerwch da chi!

The Unsung Heroes of American Industry - Mark PoirierDdarllenes i'r llyfyr bach hyn wsnos diwetha, mi oedd e'n eithriadol o rwydd iw ddarllen a i fod yn onest dwi'm yn cofio rhyw lawer ohono fe. Casgliad bach difyr o storie byrion yw'r llyfyr, oll yn delio gyda rhyw rhan o ddiwydiant Americanaidd - ffermio mwydod, cynhyrchu botyme, pasiantri(pageantry) a blingo crocodeilod. Dy nhw'm y diwydianne mwya amlwg! Storie bach tywyll yw bob un, ma nhw'n delio da marwolaeth neu wallgofrwydd ond ma na lwyth o hiwmor tywyll yn perthyn iddyn nhw 'fyd. Dos dim lot mwy da fi ddweud i fod yn onest, dwi'n siwr o edrych am lyfre eraill yr awdur gan fod i steil e mor rhwydd a'r hiwmor mor dywyll, ond benthyg nhw o'r llyfrgell dwi'n meddwl wna i yn hytrach na'i prynu.

26/04/2005

Bandeang a'r lecsiwn

Erthygl ddiddorol iawn yn edrych ar faint o ddefnyddwyr bandeang sydd 'na yn y DU yn ôl eich hetholaeth. Diddorol i weld bod pob sedd sydd gan Blaid Cymru ar hyn o bryd yn y deg gwaelod. Ma hyn yn bwynt sylweddol, dwi'n byw mewn ardal wledig ac er fod yr exchange lleol yn 'broadband ready', gan y mod i'n byw gyment o bellter oddi wrtho fe dos dim modd i mi gael cysylltiad bandeang.

Diolch i LoopDiLoop am yr erthygl.

20/04/2005

Bonjour Tristesse - Francoise SaganI fod yn hollol onest mi o ni'n bored senseless yn darllen y llyfyr bach yma. Sgwenwyd y llyfyr yn ystod y pumdege gan Sagan, mi oedd hi'n 18 mlwydd oed a newydd ffaelu'i haroliade yn y Sorbonne. Mi dreuliodd hi ei haf gyda'i Thad ar y Riviera Frengig. A dyna yn fyr yw testun y llyfyr hefyd. Stori am ferch dwy ar bymtheg mlwydd oed, yn aros gyda'i Thad sy'n bach o foi gyda'r menywod a'i hanturiaethe yn ystod yr haf. Pan gyhoeddwyd y llyfyr mi oedd na bach o gyffyffl ynglŷn a natur rywiol y llyfyr, ond yn nherme heddi dyw e'm yn ddim byd. Fe brynes i fe wedi cwpla darllen Le Grand Meaulnes yn sgil rhyw bwt gan rhywun ar Amazon, dyna'r tro diwetha dwi'n gwrando ar bobol eraill.

19/04/2005

Naomi HarrisNaomi Harris

Dwi di bod yn darllen blog Saesneg Chris Cope yn ddiweddar, a ma'n rhaid i fi ddweud bod na li o stwff diddorol draw na. Rhyw wsnos a mwy yn ôl mi wnath e dynnu fy sylw at wefan Naomi Harris - ffotograffydd ifanc o'r Amerig sy'n tynnu llunie newyddiadurol traddodiadol. Ma nhw'n wych, cerwch am bip ond watsiwch os ych chi'n y gwaith peidiwch a chlicio ar y linc >Dirty Pictures.

14/04/2005

Lolita - Vladimir NabokovNewydd gwpla'r llyfyr 'ma. Ma fe di bod ar i hanner da fi ers oes pys a ma fe di profi'n galed i ddyfalbarhau gyda'r darllen, ond mi oedd e werth e yn y diwedd. Os nag ych chi di ddarllen e, anghofiwch am unrhyw 'pre-conceptions' sydd da chi ynglyn a'r llyfyr - odi ma'r stori yn ymdrin gyda pherthynas gyda merch 12 mlwydd oed, odi ma fe'n eithriadol o dywyll ond ma fe'n ddarn anhygoel o ysgrifennu. Ma na gyment o sôn am bedopheils(yn enwedig da Meical bach yn y cwrt ar hyn o bryd) ond ma gen i bictiwr meddyliol o be ma nhw'n edrych fel - cot law hir, bach yn dew, unig, salw ac yn sefyllian o amgylch ysgolion - nid co'r math o stori yw hi. Stori gariad yw hi yn y bôn, ond nid stori gariad draddodiadol - ma'r llyfyr yn estyn y ddiffiniad o stori gariad. Ma'r stori di sgwennu o safbwynt Humbert Humbert, darlithydd ail-radd sy'n rhentu ystafell yng nghartref Mrs Haze a'i merch Dolores. Ymhen wthnose ma'r fam yn gelain a'r ferch(y nymphet fel y disgrifir) wedi cael ei heriwgipio. Wnai'm dweud mwy, ma fe'n werth darllen y llyfyr i wybod y gweddill. Ma'r ffilm a wnaed yn 1997 yn werth i'w gweld 'fyd, er bod Melanie Griffith yn mynd ar fy nhits. Dwi'm di gweld fersiwn Kubrick felly gallai'm rhoi unrhyw gyngor ond o weld gweddill i ffilmie ma'n siwr i fod e'n reit dda.

11/04/2005

Le Grand Meaulnes - Alain-FournierBob hyn a hyn ry chi'n dod o hyd i lyfr bach gwych ar hap, co'n union beth ddiwgyddodd i mi da'r llyfyr hyn. Mi odd e yn y llyfrgell ynghanol llwyth o lyfre Mills & Boon (dwi'm yn i darllen nhw, does dim syniad da fi pam o ni'n edrych ar y silff heblaw falle fod na bwer hudol yn fy neni i at y llyfyr? dwi'm hyd yn oed yn siwr beth oedd y llyfr yn gwneud yng nghanol llyfre Mills & Boon chwaith). Ffrainc, diwedd y 19eg yw lleoliad y llyfr ac arwr y stori yw Augustin Meaulnes. Hanes i fywyd rhwng llencyndod a'i ugeinie cynnar drwy lyged i ffrind Francois Seurel, mab yr ysgolfeistr yw'r stori. Ma fe'n llawn rhamant, cymysgwch o antur/stori gariad/a thrasiedi yw hi. Ma'r prif gymeriad yn cwympo mewn cariad gyda merch brydferth a ma mwyafrif o weddill y stori yn dilyn i drywydd e yn ffindo'r ferch 'ma 'to. Cerwch mas i'ch llyfrgell/amazon/siop lyfre leola mynwch gopi! 10 allan o 10.

01/04/2005

GraffitiNewydd fod yn trawlio drwy'r llunie ar http://www.picturesofwalls.com, cerwch am bip ma na graffiti hyfryd yna. Ma fe'n atgoffa fi o erthygl ddiweddar ddarllenes i yng nghylchgrawn Fforwm Celf Abertawe ynglyn a cwpwl o artistied sydd yn y cwrt o fewn y Mis am 'ddifrodu' seddi yn Oystermouth/Mwmbwls pan wnaethon nhw roi placie bach bras ar y seddi yn deud pethe fel 'That seat is taken' ac 'In memory of Angharad who could never sit still'.

Erthygl ar y we, yma.