31/10/2005

Blogio sloppy.Flin da fi, ma llwyth o esgusodion da fi am beidio blogio ond dwi'm am ych diflasu chi da nhw, ma'n ddigon i ddweud y mod i'n brysur eithriadol. Ynghanol darllen llyfr Truman Capote 'In Cold Blood' a'n gobeithio i gwpla fe cyn ddeith y ffilm Capote allan, ma'r wefan 'offisial' yn werth i gweld. PSH (un o'm hoff actorion) yn chwarae rhan Capote, ma'r llais ar y wefan/cart(trailer) yn hala iasau oer lawr y nghefn.

Welodd rhywun raglen newydd Gordon Ramsey (F-Word)? Wel os do fe, drues i wneud y gymysgedd yna o friwsion bara, parsley, a llwyth o berlysie ond doedd y mriwsion i ddim tebyg i'r lliw gwyrdd 'radioactive' oedd da fe. Nodyn i'r plantos: ma teledu'n dweud celwydd (dyw nghwcan i byth yn edrych yr un peth a'r teledu ta beth). Meddwl cadw twrciod flwyddyn nesa.

Ma pum hwyaden newydd da ni fyd. Cywiriad, mi oedd na bum, ma un yn y mola i. Fuon ni'n ddigon ffodus i gael pum hwyaden gan gymydog, mi fydd y pedwar arall yn y rhewgell penwythnos nesa.Dwi'n addicted i More4, sianel newydd ddigidol Ch4. Yn yr wsnose diwetha dwi di cael bloneg o raglenni dogfennol, dramau ond yn bwysicach cyfle i ail wylio'r cyfresi o Grand Designs. Ma'n rhaid dweud y mod i di bod yn wyliwr ffyddlon o'r gyfres yma o'r dechre, un o'm hoff raglenni (dwi'm cweit mor wael a phrynu'r cylchgronne a ballu a'r holl spin offs, ond dwi'n reit addicted), gwrddes i Kevin McCloud llynedd yn Llandeilo (mi o ni fel merch ysgol yn cwrdd a Take That), ma fe'n lot talach yn y cig-fyd ond yn foi reit neis. Ma siop newydd da fe, gwefan bach yn gach gan feddwl taw stwff 'designer' ma nhw'n werthu, yma.

Os ych chi di cyrraedd gwaelod y postyn bach 'ma, ma hi'n amlwg taw 'bod yn brysur' yn gwylio'r telly-bocs dwi di bod yr wysnose diwetha, ffor shem.

17/10/2005

Dim gayers os gwelwch yn dda.

Mi oedd na stori ddiddorol am 'hotel homophobia' ym mhapur yr Independent ddoe, yma. Son ma nhw sut ma gwestai yn aml yn gwrthod i gyple hoyw i aros mewn gwestai. Yn anffodus ma nhw di pigo ar westy o Gymru i wneud ffug fwciad am ystafell. Co'r dyfyniad islaw:

The Independent on Sunday' last week tried to book a room for a gay couple at Maesyllan, Boncath, Pembrokeshire. This is what happened...

IoS: "I wondered if you had a double room available for any two nights, from the 14 November onwards?"

OWNER, LIZ BOLDERSTON: "The 14 November, for two nights?"

IoS: "Yes."

MRS BOLDERSTON: "Yes. Hold on for a second, I'll go and get our book ... So it was for a double ensuite room?"

IoS: "Yes."

MRS BOLDERSTON: "OK. Would you prefer a double ensuite bathroom or shower? I'll give you the choice because we haven't got anybody staying that week."

IoS: "OK, probably the bathroom. Can I just check - it would be for my partner, Tom, and me. Is that OK?"

MRS BOLDERSTON: "Your partner, Tom. Right. So, do you want a twin, would you like a twin room?"

IoS: "A double if possible."

MRS BOLDERSTON: "A double. Right. OK. Hmm, we'll see ... I'll just check a minute about the whole thing. We're actually doing big alterations at the moment." (Long pause.) "I'm sure you can hear all the bangings and things that are going on in the background. I don't think we're going to be able to manage that."

IoS: "Ah. OK."

MRS BOLDERSTON: "OK?"

IoS: "OK. Thank you for your time anyway."

MRS BOLDERSTON: "Bye."

IoS: "Bye."


Dwi'n deall bod homophobia yn bodoli (er bod dim esgus amdano) ond ma hyn hyd yn oed yn waeth wrth i chi edrych ar wefan Gwesty Maesyllan, mewn dyfyniade ma nhw'n datgan "Croeso cynnes i bawb" a lli o wobre am i 'gwesty croesawgar'. Pan ddechreues i ddarllen yr erthygl mi o ni'n rhyw ddisgwyl gwesty o Gymru yn i chanol hi'n rhywle, dwi'm yn cael dig at Westy Maesyllan (ma nhw'n siwr di cael digon o gyhoeddusrwydd gwael ynglyn a hyn) ond yn hytrach y diwydiant cyfan yng Nghymru.

04/10/2005

Pinky a PerkyFore Sul pan ddihunes i, mi oedd na ddau wyneb bach yn edrych arna i o gornel y cae. Dau fochyn. Ma plant y cymdogion di galw nhw'n Pinky a Perky ond dwi'm am fod yn rhy agos atyn nhw oherwydd taw'r rhewgell fydd i tynged nhw. Dwi di bod yn pori drwy'r llyfre coginio am ryseitie sy'n defnyddio porc, hyd yn hyn dwi am wneud brawn o'r pen, pwdin gwaed da'r gwaed a braster, cig moch wedi i halltu o gig y bola, pate, selsig, ham di bobi o un o'r coese a ham 'cured' o un o'r coese eraill. Mi fydda i'n bwyta cig mochyn am fisoedd ar y rat yma.Ges i benwythnos reit weithgar, codwyd yr holl datws a'r winwns a ma nhw bellach ar ben hen sache reis(am ddim o'r têc awe Tseiniaidd) yn sychu yn barod i'w bagio. Mi dyfon ni 11 math gwahanol o datws eleni y gore o bell ffordd oedd Pink Fir Apple (crop salad), Romano(taten goch) a Cara (taten wen da llygaid pink). Dos dim rhyw lawer ar ôl yn yr ardd heblaw am foron a phanas ac ambell i frassica nad yw'r malwod di bwyta. Ma na lwyth o waith clirio i'w wneud cyn flwyddyn nesa. Tase fod na dô uwch ein pennau ni a stafell spar mi fuasen ni'n ymuno da'r Woofers ac yn câl cwpwl o bobol i aros i weithio ar y fferm. Ma na gymaint o waith i'w wneud a byth digon o help llaw.
Os oes na unrhywun am wylie yng Ngorllewin Cymru dewch yn lli (ond dewch ach wellies da chi 'fyd).