25/07/2005

NO TVDdoe fe wnath mellten fwrw ein hannwyl gartref (wel yr aerial teledu) a dwi nawr bron i bedair awr ar hugain yn ddiweddarach yn dal i alaru colli ein teledu. Ma'n teledu a'n bocs digidol ni'n hollol ffaliwch. Ma fe'n fy atgoffa i o'r ffilm Beavis & Butthead Do America (I am the great Cornholio. I need T.P. for my bunghole.), y stori o be dwi'n gofio yw bod i set deledu nhw'n cael i ddwyn ar ddechre'r ffilm, ac yna... dwi'n cofio bod llond bys o bensiynwyr... hoover dam... oh bygyr ma blynyddoedd ers i fi weld e. Ta beth ma'r teledu 'di mynd ffwt a dim byd i chwarae radio/cd's/dvd's bellach (odyn ma nhw i gyd yn dod drwy'r chwaraewr dvd, digi box neu deledu). Dwi a'r wedjen di penderfynnu mynd heb deledu nawr, ond am faint y galla i bara? Di dechre darllen mwy yn barod ond ma'r garafan yn eithriadol o dawel heb gerddoriaeth neu sŵn cefndirol. Help...

15/07/2005

BlogsharesBlogshares

Be ffwc di hwn? Newydd fod yn edrych ar pwy sy di bod i ymweld â'r hen flog 'ma wsnos hyn. (Mi wnaeth un person fy ffeindio drwy deipio 'edrych am gariad caerfyddin' i fewn i gwgl - fi di canlyniad rhif 8 yn ôl gwgl!!!). Ymysg popeth mi oedd na linc hefyd i blogshares, erioed di clywed am hwn ond yn ôl y wefan ma bob 'share' yn fy ngwefan yn 5.06 Blog Dollar!

14/07/2005

Y Rhifau HudDwi'n siwr bod pawb yn mynd drwy 'phases' o wrando ar albwms gwahanol yn non-stop, wel ers i nghariad brynu'r Rhifau Hud(The Magic Numbers) i mi ma fe di bod yn chwarae ar y chwaraewr CD yn y gwaith/car/caravan yn ddi-stop. Rhyw gymysgedd jangly o gerddoriaeth hapus retro-chwedegau (croesiad hapus o Belle & Sebastian, riffs Razorlight a twtsh o folk/country). Mi oedd i sengl diwethaf nhw Forever Lost yn hyfryd ond ma'r gân gynta ar yr albwm, Mornings Eleven yn hyfrytach.

13/07/2005

[Peidiwch] Drink Coca ColaMa ffotograffydd o India yn gwynebu achos llys wedi iddo arddangos un o'i lunie sy'n codi ymwybyddiaeth o brinder dŵr yn yr ardal lle ma ffatri Coca Cola yn Chennai, India. Ma'r byd ma'n crackers, na'i gyd y galla i ddweud. Ma gwefan y ffotograffydd, Sharad Haskar yn werth i'w weld, ma'r llun Coke yn rhan o gyfres, ma'r un Nike a'r un Colgate yn wych.

Ers blynyddoedd dwi di bod yn gaeth i Coke, ma nanedd i a mola i di i heffeithio'n arw ond rhyw ddeufis yn ôl mi gwples i yfed diodydd 'fizzy' yn gyfan gwbwl (heblaw am lemonade yn ambell shandy). I ddweud y gwir dwi'm yn i colli rhyw lawer a di dechre cael mwy o flas ar ffrwythe yn enwedig ers i mi gwpla'i hyfed nhw.

Stori Yma

Gwefan Sharad Haskar

Trydan Gwyrdd

Newydd ddarllen blog bach da ar Adventures in Ethical Consumerism ynglyn â thrydan gwyrdd. Ma newid eich cyflenwad i Ecotricity yn rhoi'r cyfle i chi gefnogi egni gwyrdd am yr un pris a thrydan gan eich cyflenwr rhanbarthol. Unweth y bydd y trydan mewn yn y tŷ newydd dwi'n siwr o roi tro ar rhain.

Ecotricity

Feed LindsayDwi'n gwbod fod Lindsay Lohan bach yn ifanc i fi ond mi o ni'n meddwl i bod hi'n reit boeth, tan i fi weld y wefan yma... Feed Lindsay. Beth sydd di digwydd i'r gochen fach hyn, bwydwch hi myn diain i.

Ma na wefan fach arall 'fyd gan yr un bobol, ymgais i ryddhai Katie Holmes o grafangai Tom Cruise Free Katie.

Not that I'm racist

Wedi ngwylltio bore 'ma. Fues i i siopa yn PC World yng Nghaerfyrddin, mi o ni yna cyn i'r siôp agor a phenderfynnu mynd am frechdan gig moch yn y fan yn y maes parcio. Na'i gyd ges i oedd rant gan y perchenog ynglyn â Mwslemiaid a phobol groenddu(mi oedd e'n darllen y Sun pan gyrhaeddes i, nuff said), 'send the buggers back 'ome, that's what I'd do, not that I'm racist mind you', Eh? What ddy ffyc? Dwi'n deall bod na atgasedd tuag at y rheini nath fomio Llundain ond does dim isie dweud fod pawb sy'n Fwslim neu o dras arbennig am wneud yr un peth, calliwch bobol. (Mi oedd y frechdan yn ffein gyda llaw).

Blogydy blog

Er mod i di bod yn dawel dros y mis diwetha dwi di cael cyfle i ail-gydio mewn ambell lyfyr a dechre un neu ddau o rai eraill. Dwi'm yn gweld fi'n blogio amdanyn nhw oll felly man a man y mod i'n i rhestri nhw ta beth.The Pedant in The Kitchen - Julian BarnesThe Valley - Barry PiltonJohnny Cash: He Walked the Line - 1932-2003 - Garth Campbell