13/04/2006

Paris, here I come.

Ma Rhys i fod yn Amsterdam, a finne i fod yn Paris. Dwi'n reit hapus da hynny i ddweud y gwir. Lle i chi fod?
You Belong in ParisYou enjoy all that life has to offer, and you can appreciate the fine tastes and sites of Paris.

You're the perfect person to wander the streets of Paris aimlessly, enjoying architecture and a crepe.

LlunieWnes i addo llunie o'r gwaith adeiladu, co nhw - gobeithio symud mewn erbyn Mis Medi ar hyn o bryd. Croesi bysedd.

10/04/2006

Neidr yn ein mysg.Dwi'n casau nadredd, ond fues i'n ddigon dewr i dynnu llun hon ddoe a hefyd i'w pigo hi lan a'i rhoi hi mewn twb bach plastig. Ma cof gen i o chwarae pel droed gyda hen groen neidr wedi i chlymu i fyny pan yn blentyn, ma nhw ym mhobman ar y fferm (gwiberod a'r neidr dorchog). Dwi'm yn siwr beth dwi'm yn hoffi amdanyn nhw i ddweud y gwir, rhywbeth diweddar yw e - ma Mam yn i casau nhw, mi o nhw'n arfer dod i mewn i'r tŷ pan oedd hi yn i harddegau. Buodd hi bron a chael i chnoi gan wiber unwaith. Mi oedd y Nhadcu yn torri coed yn y sgubor a co fe'n clywed sgrech - ma fe'n rhedeg i'r tŷ(gyda'r fwyell yn i law) a'n torri pen gwiber anferth oedd di ymgartrefi ym mharlwr y tŷ.

Gaeaf diwetha ffeindion ni weddillion neidr dorchog oedd tua tair trodfedd o hyd - mi o ni di lladd hi drwy ddamwain drwy yrru'r tractor dros i phen hi. Dim ond gobeithio ffeindia i ddim mwy.

05/04/2006

Grymp, gwyrddni a Liz Hurley

Dwi'm di blogio ers amser, dwi'm di teimlo fel gwneud ers amser, digon o waith i'w wneud wrth i'r tŷ ddod yn i flaen - wnai bostio llunie wsnos nesa. Wedi bod yn yr ardd bob munud sbar hefyd yn paratoi ar gyfer y tymor newydd. Ma na berllan o ugain o goed ifanc di plannu a ma cywion cynta'r flwyddyn dy dod o'r deor-flwch(incubator?), bron i hanner cant erbyn hyn.Y prif esgogiad heddi i sgwennu oedd darllen post Rhys, gallai'm cymharu yn ein hardal ni yn anffodus gan nad oes casgliad ail-gylchu ar gael ond ma'r bocsys ail-gylchu yn y maes parcio lleol yn orlawn (sy'n arwydd da). Wsnos diwetha fe ddechreues i wylio cyfres newydd ar BBC2, It's Not Easy Being Green, rhaglen yn sôn am deulu sy'n ceisio byw bywyd gwyrdd. Ma'r rhaglen fel rhyw fath o Good Life ar steroids, ma'r teulu i hun yn angrhedadwy, ma gan y tad fwstash pen i gamp (ai ar Scraphead Challenge wy di weld y boi o'r blaen?), ma'r fam yn hippy llipa a'r plant(wel ma'r ddau yn i harddegau os nad yn hyn) yn gyfuniad o'r ddau. Ma nhw mor blydi hapus, sy'n beth gret ond ma fe'n gwneud fi'n flinedig jest yn gwylio'r rhaglen. Yn ogystal a'r teulu ma na 'arbenigwyr' yn byw gyda nhw hefyd - arbenigwraig ar arddio a boi sy'n handi da tools. Yn y rhaglen gynta ma nhw'n symud i gernyw i hen ffermdy ac yn dechre ar drawsnewid i'r bywyd gwyrdd - dechrau ar yr ardd, adeiladu olwyn ddŵr i greu trydan, clirio'r tir ac ati - ma llwyth o waith yn cael i gyflawni yn benna diolch i lwyth o ffrindie'r plant (myfyrwyr ar i gwylie haf). Neithiwr mi gaethon nhw ddau fochyn bach, adeiladu ty gwydr a creu cawod sy'n cael i wresogi gan yr haul(dwi ffansi rhoi shot ar hwn fy hun) - os gallwch chi gadw fyny da'r teulu ma'r rhaglen yn werth i gwylio.

(Newydd wneud bach o syrffio a ma gan y teulu wefan)

Ma pop Dydd Sul yn ddiweddar di bod yn llawn cyffro, ma nghariad a finne di bod yn gwylio Project Catwalk ar Sky Three. Ma'r gyfres di cwpla nawr a ma'r fersiwn Americanaidd wreiddiol arno yn i lle - Project Runway.Rhyw fath o wawffactor ffasiwn yw Project Catwalk - ma'r gyfres yn dechrau gyda rhyw ddeng cynllunydd ifanc a bob wsnos ma un yn gorfod gadael wedi cwblhau rhyw dasg gynllunio wahanol. Ma'r wedjen da fi'n gynllunwraig, ma'r gwaith ma hi'n wneud nawr gan amlaf i gwmniau eraill - Howies, Toast, Burberry a Marks & Spencers er nid cynllunio ma hi'n aml ond gwneud gwaith technegol. Pan ddechreuon ni fynd mas mi o ni'n cael hwyl yn mynd i sioeau ffasiwn a ma Project Catwalk yn fy atgoffa i o'r cyfnod 'na, yr holl waith munud ola, y models, popeth. Er uchafbwynt y rhaglen bob wsnos yw Liz Hurley y gyflwynwraig yn ynganu(wel ceisio) 'Fashion Has No Mercy' - i 'catchphrase' hi i ateb 'You are the weakest link, goodbye' Anne Robinson.

I gadw at y testun o ffasiwn, bu cyfres wych ar BBC4 am y cwmni ffasiwn Chanel, House of Chanel. Os yw'r rhaglenni'n cael i ail-ddangos da chi gwyliwch nhw ma nhw'n wych.