06/03/2006

Tagio

Dwi di bod bant ar y ngwylie am rhai wsnose yn bell i ffwrdd o fyd y cyfrifiadur. Newydd rhoi cip ar rhai o'r blogie arferol a ma hi'n ymddangos bod Dwlwen wedi'n nhagio, felly co ni'r atebion, itha diflas gwaetha'r modd...

Pedwar swydd dw i wedi’u cael
1. Casglu arian Littlewoods Pools o ddrws i ddrws, diflas ar y diawl a poen pan oedd hi'n bwrw glaw.
2. 'Usher' mewn theatr.
3. Bownsar/cyfarchwr(wedi gwisgo fel mynach) yng Nghastell Caldicott, mond nosweth o waith wnes i gyda grwp o ffrindie Coleg, aethon ni ddim nôl am ragor.
4. Ffotograffydd mewn clwb nos ym Mryste yn tynnu llunie o grwpie o ffermwyr meddw.

Pedwar ffilm gallaf eu gwylio drosodd a throsodd
1. Back to The Future
2. Cinema Paradiso
3. Empire Records
4. The Red Violin

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw
1. Caerdydd
2. Casnewydd
3. Caerfyrddin
4. Pontnewydd, ger Pontiets.

Pedwar rhaglen teledu dw i'n eu caru
Hwn yw'r un anodda hyd yn hyn, dwi'n gwylio'r teledu yn rheolaidd ond anaml iawn dwi'n 'caru' rhaglen deledu...
1. Lost
2. Grand Designs
3. Y Ddau Ffranc
4. Stwff o'r 80'au - Airwolf, Alf, A-Team, Mork & Mindy a.y.y.b.

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau
1. Denmarc
2. Y Weriniaeth Tsiec
3. Canada
4. Norfolk

Pedwar o’m hoff brydau bwyd
1. Sglods
2. Pitsa cartref
3. Sushi
4. Bwyd Ffrengig

Pedwar gwefan dw i’n ymweld â nhw bob dydd
1. Gmail
2. Guardian Unlimited
3. Maes-e
4. IMDb

Pedwar lle hoffwn i fod yn y munud hwn
1. Adre yn yr ardd, ma dwy goeden da fi isie planu.
2. Mewn caban ynghanol coedwig, o flaen tân agored mawr a hi'n bwrw eira'n drwm tu fas.
3. Ar fwrdd llong anferth ar y môr (dwi'm yn teithio'n dda ar y môr ond dwi ffansi mynd ar un o'r gwylie na ar fwrdd tancer olew).
4. Booze cruise i Ffrainc

Pedwar blogiwr dw i’n eu tagio
Os oes na rhywun mas na sydd heb i dagio 'to cerwch amdani.