26/10/2006

Taffy

Wedi darllen post Rhys am y cynnydd mewn traffig wedi blogio am Torchwood fe es i am bach o chwiliad i weld gwreiddiau'r enw Taffy. Ma'n siwr ein bod ni i gyd yn gyfarwydd â'r hen gerdd

Taffy was a Welshman,Taffy was a thief;
Taffy came to my house, And stole a piece of beef.


Diddorol oedd gweld yn ôl wiki taw o bosib o'r Duw Celtaidd am ffermio, Amaethon y daw Taffy(i chi nerds fel finne mi o ni di cael y niddanu gan hyn am taw sôn am ffermwyr Ifanc oedd Rhys yn gwneud yn y lle cynta).

Teledu Neithiwr.

Y teledu aeth am bryd yn gyfan gwbwl neithiwr. Dancing at Lughnasa yn gynta ar Film4, yna Who Do You Think You Are ar y BBC. Mi oedd DaL yn ffilm fach hyfyrd - dwi'n cofio fe'n dod mas flynyddoedd yn ôl ond heb i weld e o'r blaen. Stori am bum chwaer yn byw mewn bwthyn yn Iwerddon yn ystod 20'au'r 20fed Ganrif. Cast bach itha da - ma IMDb mor ddiddorol, do ni'm yn gwbod bod Sophie Thompson yn chwaer i Emma Thompson(mi o ni'n i nabod hi o Four Weddings). Catherine Mc Cormack yn wych hefyd, mwynheues i gweld hi'n ddiweddar ar BBC4 yn chwarae Elizabeth David. Bach bant o'r topic nawr ond os nag ych chi'n gyfarwydd gyda Elizabeth David ma isie i chi fynd mas a phrynu un o'i llyfre coginio hi nawr.

Hi oedd y Nigella cynta, a ma'i llyfre hi'n wych. Ma hi'n anodd argymell un llyfr, fe ddechreuais i da French Provincial Cooking, copi ar fenthyg gan y Nhad oedd e, hen lyfr Penguin o'r chwedegau, mi oedd e mewn darnau erbyn i mi gael gafael arno fe - hwn oedd beibl coginio Nhad fel myfyriwr. Ers hynny dwi di casglu'r mwayfrif o'i llyfre o'r Penguin Cooking Library ynghyd a llyfrau Claudia Roden a Jane Grigson.

Nol at bwynt y post, sef y tellybocs. Juli Sawalha oedd y celeb ar Who Do You Think You Are? neithiwr a mi oedd y rhaglen yn eithriadol o ddiddorol. Gwaed Ffrengig oedd ar ochr ei Mam, Hugantos wnaeth symud i Lundain ar ddiwed yr ail ganrif ar bymtheg. Y rhan mwya diddorol(wel i Nghariad ta beth) oedd pan aethon nhw i amgueddfa yn Llundain i gael gweld pa fath o fywyd oedd yna i wehaewyr silk y cyfnod. Mi oedd ail ran y rhaglen yn edrych ar ochr tad Juila o'r teulu - a thylwyth reit agos iddi, i Mamgu hi oedd yn dod o Jordan. Mi oedd i Mamgu hi'n fenyw reit unigryw, menwy fusnes ynghanol byd o ddynion - mi o ni'n gweld e'n od o beth i bod hi'n gwbod cyn lleied am i theulu agos hi i ddweud y gwir - falle'n bod ni yma yng Nghymru yn fwy busneslud. Wedi'r cwbwl ma teulu'n bwysig ond yw e.

Gwples i'r nosweth bant yn gwylio American Gothic ar ITV4 (oes wir eisiau'r holl sianeli ma arnon ni?). Ta beth, dwi'n cofio'r gyfres 'ma pan ddaeth hi mas am y tro cynta nol yng nghanol y nawdegau a mi o ni'n reit hwcd, od gweld rhaglen yr eil-dro flynyddoedd wedyn a methu gweld gymaint o atyniad. Ma hyn yn fy atgoffa i o ail wylio Rock Profile gan Matt Lucas a David Walliams, am rhyw reswm y tro cynta weles i nhw mi oedd e'n ddoniol ond penwythnos diwetha tra yn y llyfrgell des i ar draws y dvd a'i heirio, doedd e ddim yn ddoniol o gwbl, cach i ddweud y gwir.

25/10/2006

Blydi Dudley.Stori o'r Guardian heddi ynghlyn a rhaglen newydd goginio Raymond Blanc. Dyw'r rhaglen ddim yn fy niddoru rhyw lawer, er y mod i'n gwylio arlwy Ramsey a Hugh Fearnley-W fel defod. Beth wnaeth ddal fy sylw fwyaf oedd disgrifiad Ramsey o Blanc - "jumped up little French twat". Piti na byse owns o angerdd Ramsey yn ein cogydd ni o Gymru, ie, ffefryn Mam-gu's led led Cymru, Cudley Dudley. Ymddengys bod cyfres newydd da Dudley a dyw'n gwlad fach ni ddim yn ddigon da mwyach, ma'n amlwg bod gan $4C ddigon o gash os yw e a llwyth o gystadleuwyr yn gallu mynd am drip bach neis i Ffrainc. Siawns byse fe di bod yn syniad gwell i wneud y rhaglen yng Nghymru a defnyddio cynhwysion lleol - ma hi'n ddigon gwael nawr bod bwyd traddodiadol Gymreig yn cael ei restru fel cawl, bara lawr, bara brith a pice bach. Beth am bach o ysbrydoliaeth Cymreig?

Y Bechgyn Hanes

Fues i neithiwr i Sinema Vue newydd Abertawe, ma hi'n reit debyg i sinema Vue Caerdydd i ddweud y gwir (ma'r tu fewn yr union run peth). Ma gwir angen sinema dda ar Abertawe, ma'r Odeon(UCI gynt) yn rhyw byncyr o'r 80'au a ma'r sinema newydd 'ma yn teimlo tamed bach fel rhan o Tesco Value range o sinemau. Ta beth, co'r bedwaredd ffilm i fi fynd i weld yn y sinema newydd 'ma (ie, pedair ffilm mewn mis - ma hwnna'n record i fi i feddwl bo fi yn byw yn y sticks). Children of Men, Devil Wears Prada, Trust The Man a wedyn neithiwr The History Boys.

Wnes i enjoio mas draw a baswn i'n argymell unrhywun i fynd i'w weld e. Ma fe'n teimlo fel gwylio drama i ddweud y gwir (dwi'n gwbod taw drama oedd hi, ond ma ganddi'r teimlad yna o groesiad rhwng drama BBC a drama lwyfan). Bues i bron a chlapio ar y diwedd i ddweud y gwir, mi o ni di llwyr anghofio y mod i mewn sinema. Mi oedd na ambell beth o ni ddim yn gyfforddus 'da am y ffilm - ma un o'r athrawon Hector(Richard Griffiths) yn twtsia'r disgyblion, ond yn hytrach na'i fod e'n beth drwg, brwnt ry chi'n teimlo drosto fe pan ma fe'n cael i ddal (be ffwc?). Ma hyn yn rhan bwysig o'r ffilm ond ma hi'n ddiddorol sut ry ni fel cynulleidfa yn ymateb i'r sefyllfa. 4 allan o 5.

24/10/2006

Arwerthiant $10

Co ble dwi'n cael y rhan fwya o nghryse T i o... a ma nhw lawr i $10 ar hyn o bryd.Threadless.

Blog Apathy

Heb farw, jest di cael llond bol ar bopeth am gyfnod a di bod yn mwynhau darllen blogiau pobol eraill.Isie rhoi mensh i Colours Are Brighter, albwm aml-gyfrannol a guradwyd gan Belle and Sebsastian o ganeuon i blant. Ma na un cân i'w lawrlwytho am ddim o'r wefan - Four Tet - Go Go Ninja Dinosaur. Os oes un o'r bobl fach da chi'ch hun neu isie anrheg i rhyw nai, co rhywbeth da i'r hosan Dolig. A ma canran o'r elw yn mynd i Save The Children. Ma hyd yn oed llyfyr lliwio ar gael i'w lawrlwytho.

A rhywbeth bach i chi ffans o'r Simpsons/White Stripes.