29/06/2005

Tom Baker - The Boy Who Kicked PigsYep, Tom Baker y Dr Who gore sy dy bod yw awdur y llyfr. Un arall o'r llyfre dwi di brynu o MVC Caerfyrddin yn ddiweddar (ma fe'n wych bo chi'n gallu cael copi newydd o 1984, Catch 22, Lolita neu Animal Farm am £3, mwy o lyfre da plis Mistar MVC). O ran y llyfyr, eithriadol o dywyll, tebyg iawn i lyfyr Tim Burton, The Melancholy Death of Oyster Boy. Stori fer yw hi am Robert Caligari sy'n grwtyn 13eg sy'n casau pobol. Ma hanner cynta'r llyfyr yn sôn am i antics yn cicio moch o bob math, o facwn at gadw-migei(sillafu?) ei chwaer Nerys. Ma'r ail hanner yn troi'n lot mwy tywyll, ma dychymyg Tom Baker yn amlwg yn ddu fel y fagddu. Jyst er mwyn dweud ma Robert yn marw yn y diwedd, ond dyw hynny ddim yn *spoiler* gan fod Baker yn dweud hyn wrthoch chi ar dudalen gynta'r llyfyr. Llunie/illustrations hyfryd gan David Roberts, werth y £3 yn rhwydd.

27/06/2005

Crug, Chelsea a Mwy o Blanhigion.

Dwi'n fyw, odw ond dwi di bod yn alltud o'r blog ers peth amser. Wsnos o wylie, tywydd da a gormod o waith yn fy nghadw i ffwrdd o'r hen gyfrifiadur. Ond wedi penwythnos bach hyfryd yn y Gogledd mi odd yn rhaid i mi bostio rhywbeth. Pinagl y penwythnos oedd ymweld a Fferm Blanhigion Crug ger Caernarfon, falle'ch bod chi'n gyfarwydd â'r perchnogion - Hydref diwethaf fuon nhw'n destyn rhaglen ddogfen 'Helwyr Planhigion' ar S4C. Pâr hyfryd sy'n crwydro pedwar ban byd yn hel planhigion a hade. Nhw hefyd fuodd yn darparu planhigion i Diarmuid Gavin y llynedd i'w ardd yn Chelsea. Er i fod e rai wsnose nôl mi ddylse fi roi pwt am Sioe Flodau Chelsea, fues i'n lwcus i gael tocyn am ddim. Dwi'm erioed di bod a do ni'm yn meddwl y byse fi'n rhyw hoff o'r lle ond ges i fy siomi ar yr ochr ore. Uchafbwynt y dydd i mi oedd gweld Kim Wilde (trist iawn, dwi'n gwbod, ond pan o ni'n ifanc mi o ni'n arfer meddwl i bod hi'n reit ffit).Meddwl hefyd y dylse fi gynnwys llun o stondin un o'r Cymry oedd yno (Medwyn of Anglesey(enw barddol? piti i fod e'n uniaith Saesneg)). Mi brynes i gatalog 'fyd ganddo fe a ma hi'n ymddangos fod yna jigsaw ar gael o lun a dynwyd o un o'i 'displays' e yn y gorffennol, ond dwi'n methu ffeindio linc ar t'internet.

01/06/2005

Dim post

Heb bostio ers oes pys - a dim lot a amser gen i ar hyn o bryd i sgwennu rhyw lawer. Di bod yn eithriadol o brysur yr wsnose diwetha. Wedi ymweld â Sioe Flode Chelsea, Sioe Tyddyn a Gardd Cymru yn Llanelwedd a di bod yn 'entertainio' yn y garafan nawr fod y tywydd poeth wedi dod. Wedi bod i ddwy neu dair sioe gelf dda yn yr wsnose diwetha yn enwedig ail ymnweliad da Zen Gardener gan Peter Finnemore yn Oriel Glyn Vivian, Abertawe. Edrych ymlaen i ymweld â sioeiau Celf graddedigion unweth yn rhagor - cyfle i gal bargen (dwi'n dal yn dyfaru peidio prynu un o lunie Beth Marsden llynedd yng Nghaerfyrddin - ma nhw's codi mewn pris yn reit gyflym erbyn hyn). Hwyl am y tro, bant i Lunden fory am dridie.