22/12/2004

Dwi'm am ddechre llanw'r blog da llunie ond gan fod y teclyn hello ma'n gweithio nawr dwi di penderfynnu rhoi llun bach arall i fyny o nghartre newydd. Posted by Hello

3 comments:

Rhys Wynne said...

Iei, mwy o luniau o'r 'Prosiect Mawr'. A'i yr adeilad bychan wrth waelod y goeden fydd dy gartref newydd di?, braidd yn fach, wyt ti'n gorach?

blog_heb_enw said...

Yn anffodus dwi'm yn gorach, falle fyse'r coste adeiladu yn reit fach tase fi ddim ond yn gwneud y sied. Dwi'm di postio llun o'r beudy 'to, ma'r adeilad ar chwith y llun yn rhan o 'phase two' pan fydda i'n ennill y loteri. Mwy o lunie yn y man.

性爱 said...

I am totally nude come see me. Take a bit for all pics and movies to load.

Why do I do this I like to make men blow their jiz in their pants.

Visit me.激情