23/12/2005

'Dolig LlawenWel ma'r twrci di cyrraedd o fferm gyfagos, y tatws, panas a'r moron o'r ardd, y winwns a'r perlysiau o'r ardd i wneud stwffin a'r seidr, gwin cartre a chwrw cartre'n oeri yn yr oergell. Ein Nadolig lled-hunan gynhaliol cynta ni(a hyn oll gyda fi a nghariad yn gweithio'n llawn amser ac yn adeiladu tŷ) . Gobeithio flwyddyn nesa fydd twrciod ein hunain i gael da ni hefyd, bwciwch nawr os ych chi am un ych hun. Dwi'm yn rhyw deimlo'n rhy Nadoligaidd eto, cwpla gwaith am hanner dydd heddi, angladd prynhawn ma a wedyn cwpwl o ddiwrnode o loddesta cyn mynd yn ôl i'r gwaith. Gallai'm aros tan i fi ennill y loteri a chael byw adre a chael gwireddu'r freuddwyd o fod yn ffermwr/garddwr/cogydd a.y.y.b. Enjoiwch eich hunan bobols, a wela i chi yn y flwyddyn newydd, ta ta tan toc.

01/12/2005

DioguDwi'n wael iawn yn cadw lan da'r blogio ma ond dwi di bod yn brysur. Ma'n moch ni di'n gadael ni wedi'n hen adael ni am y lladd-dŷ a ma nhw bellach yn y rhewgell. Dwi di bod y brysur da pob math o goncocsiyns - ma dwy ystlys, y ddau ben(yn barod i wneud brawn) a ham yn halltu, darn bach o borc y bola mewn dŵr a halen a darn o'r collar mewn gwin coch i wneud ham Caerfyrddin. Defnyddiwyd yr afu i wneud pate a ffagots, halltes i ddarn o'r afu 'fyd mewn siwgr brown a halen a'i ffrio'n denau a'i fwyta gyda finegr balsamic a diwedd ein llysie salad ni am eleni (gobeithio y bydd llysie 'da ni drwy'r flwyddyn wedi i fi gwpla adeiladu'r polytunnel). Y prif arbrawf wnes i oedd defnyddio gwaed y moch i wneud boudin noir/pwdin gwaed, mi oedd y canlyniadau'n ffein dros ben ond ddim byd tebyg i'r pwdin sydd ar werth yn y bwtsiwr, mi fydd rhaid arbrofi'n bellach (rysait o lyfr Hugh Fernley/River Cottage ddefnyddies i). Fuon ni'n ddigon ffodus o gael dwy afar ifanc gan gymydog hefyd, felly ma'n rhewgell ni'n reit llawn (fues i'n lladd ein hwyaid ni hefyd cwpwl o wsnose nôl felly ma digon o gig da ni nawr). Do ni erioed di cael cig gafar o'r blaen heblaw am mewn cyrri felly wnes i dreual rysait dwi di ddefnyddio cwpwl o weithie i goginio cig oen. Fe ges i'r rysait o bapur yr Observer, 'Roman Spring Lamb', ma'r rysait wreiddiol o'r llyfr coginio Silver Spoon, anrheg Nadolig bach neis i unrhywun sydd a diddordeb mewn coginio. Ac oedd mi oedd y cig gafar yn hyfryd.