08/10/2004

Kitchen Confidential - Anthony Bourdain

Llyfyr gwych. Dwi'n itha un am y mwyd felly dodd e ddim yn gyment a ni o sioc y mod i di enjoio'r llyfyr hyn mas draw. Pan o ni'n blentyn tase rhywun di gofyn i fi beth fyse fi pan yn henach Chef neu Ffarmwr byse fi di dweud, maes o law nath y ddau ddewis newid i Bensaer neu Ffotograffydd a er y mod i di gwireddu un o'r breuddwydion ma hi'n anodd gadael fynd o'r breuddwydion eraill. Ffotogfraffyd ydw i jyst er mwyn i chi gal gwbod, a dwi di gwireddu y mreuddwydion Pensaerniol wrth gynllunio'r ysgubor dwi ar fin ei adnewyddu, ond er y mod i'n hen law ar fyta bwyd, megis dechre ma'n sgilie culinaria. Olrhain hanes Tony Bourdain ma'r llyfyr, i fywyd e fel Chef, o'r gegin gynta iddo fe weithio ynddo hyd at y presennol. Dwi'n gallu ymhaelaethu a beth ma fe'n i ysgrifennu'n eitha rhwydd, bwrlwm y gegin a'r diwylliant bar/bwyty. Dwi di gweithio mewn digon o dafarndai a di gorfod rhoi help llaw yn y gegin sawl gwaith ac yn deall yn iawn sut fyd yw byd y cogydd. Dwi'n gwbod taw gris isa'r byd coginio yw tafarn ond yr un yw'r awyrgylch yn y gegin. Ma na ddigon o dips bach da yn y llyfyr ynglyn a sut i goginio a beth i beidio ordro ar y fwydlen felly os ych chi'n berson sy'n bwyta bwyd, darllenwch y llyfyr, mi alle fe arbed diwrnod rhwng y gwely a'r ty bach i chi.

No comments: