28/04/2005

The Unsung Heroes of American Industry - Mark PoirierDdarllenes i'r llyfyr bach hyn wsnos diwetha, mi oedd e'n eithriadol o rwydd iw ddarllen a i fod yn onest dwi'm yn cofio rhyw lawer ohono fe. Casgliad bach difyr o storie byrion yw'r llyfyr, oll yn delio gyda rhyw rhan o ddiwydiant Americanaidd - ffermio mwydod, cynhyrchu botyme, pasiantri(pageantry) a blingo crocodeilod. Dy nhw'm y diwydianne mwya amlwg! Storie bach tywyll yw bob un, ma nhw'n delio da marwolaeth neu wallgofrwydd ond ma na lwyth o hiwmor tywyll yn perthyn iddyn nhw 'fyd. Dos dim lot mwy da fi ddweud i fod yn onest, dwi'n siwr o edrych am lyfre eraill yr awdur gan fod i steil e mor rhwydd a'r hiwmor mor dywyll, ond benthyg nhw o'r llyfrgell dwi'n meddwl wna i yn hytrach na'i prynu.

No comments: