14/04/2005

Lolita - Vladimir NabokovNewydd gwpla'r llyfyr 'ma. Ma fe di bod ar i hanner da fi ers oes pys a ma fe di profi'n galed i ddyfalbarhau gyda'r darllen, ond mi oedd e werth e yn y diwedd. Os nag ych chi di ddarllen e, anghofiwch am unrhyw 'pre-conceptions' sydd da chi ynglyn a'r llyfyr - odi ma'r stori yn ymdrin gyda pherthynas gyda merch 12 mlwydd oed, odi ma fe'n eithriadol o dywyll ond ma fe'n ddarn anhygoel o ysgrifennu. Ma na gyment o sôn am bedopheils(yn enwedig da Meical bach yn y cwrt ar hyn o bryd) ond ma gen i bictiwr meddyliol o be ma nhw'n edrych fel - cot law hir, bach yn dew, unig, salw ac yn sefyllian o amgylch ysgolion - nid co'r math o stori yw hi. Stori gariad yw hi yn y bôn, ond nid stori gariad draddodiadol - ma'r llyfyr yn estyn y ddiffiniad o stori gariad. Ma'r stori di sgwennu o safbwynt Humbert Humbert, darlithydd ail-radd sy'n rhentu ystafell yng nghartref Mrs Haze a'i merch Dolores. Ymhen wthnose ma'r fam yn gelain a'r ferch(y nymphet fel y disgrifir) wedi cael ei heriwgipio. Wnai'm dweud mwy, ma fe'n werth darllen y llyfyr i wybod y gweddill. Ma'r ffilm a wnaed yn 1997 yn werth i'w gweld 'fyd, er bod Melanie Griffith yn mynd ar fy nhits. Dwi'm di gweld fersiwn Kubrick felly gallai'm rhoi unrhyw gyngor ond o weld gweddill i ffilmie ma'n siwr i fod e'n reit dda.

No comments: