26/04/2005

Bandeang a'r lecsiwn

Erthygl ddiddorol iawn yn edrych ar faint o ddefnyddwyr bandeang sydd 'na yn y DU yn ôl eich hetholaeth. Diddorol i weld bod pob sedd sydd gan Blaid Cymru ar hyn o bryd yn y deg gwaelod. Ma hyn yn bwynt sylweddol, dwi'n byw mewn ardal wledig ac er fod yr exchange lleol yn 'broadband ready', gan y mod i'n byw gyment o bellter oddi wrtho fe dos dim modd i mi gael cysylltiad bandeang.

Diolch i LoopDiLoop am yr erthygl.

No comments: