04/03/2005

Luther Burger neu Hamdog?Dwi'n reit ffond o 'fyrgyrs' ma'n rhaid dweud(ddim y math Mc Donald's/Burger King y rhai iawn di wneud allan o gig dwi'n i lico) ond pan weles i'r stori yma am y Luther Burger mi wnath e droi'n stumog i. Yn ol y son y canwr Luther Vandross wnath ddyfeisio'r byrgyr, dodd dim bara ar ol da fe yn y ty felly fe wnath e ddefnyddio dwy donut yn lle i ddal y byrgyr, hollo afiach. Ond yn ogystal a hynny ma'r siop sydd bellach yn gwerthu'r 'Luther Burger' hefyd yn gwneud Hamdogs sef hotdog di lapio mewn byrgyr a di ffrio (linc ar waelod y post). Ma na rywbeth eitha Homer Simpsonaidd am y bwyd yma, mmmm deep fried yummy goodness. Ma fe'n biti mawr fod pobol dros y byd i gyd ac nid dim ond yn America yn troi i cefn ar brydie traddodiadol gwerinol neu hyd yn oed bwyd ffres ac yn mynd fwy fwy at fwyd wedi i brosesi. Mi o ni'n hollol syfrdan y nosweth o'r blaen yn gwylio Jamie's Kitchen a dodd y plant ddim yn gwybod beth oedd enwe llysie gwahanol(hyd yn oed taten), a'r fam yn mynd i siopa a erioed di gweld basil o'r blaen? Be ffwc? Flin bo fi'n cael winj ond dwi ynghanol darllen 'A Year in Provence', brynes mewn car bootie am 10c wsnos ma a dwi'n gorfod cadw copi o French Provincial Cooking - Elizabeth David wrth y gwely er mwyn gwbod yn union beth yw pob pryd ma nhw'n fwyta. Dyna'r math o fwyd dwi am weld pobol yn bwyta, cynhwysion da, cynhwysion ffres/yn i tymor a bwyd sy'n flasus heb fod yn ffysi. Diwedd rant, diolch am wrando.

3 comments:

Rhys Wynne said...

Weles i rhaglen Jamie ne heffyd, digon brawychus. Mae'r pobl dwi'n weithio gyda yn yfed coke pob dydd (Diet Coke wrth gwrs) a prydau parod a'r archfarchnad. A snacio ar bisgedi a teisennau (healthy choice) trwy'r pnawn, ac yna methu dallt pam eu bod mor dew. Grrr

blog_heb_enw said...

Wel dwi'n dew 'fyd ond nid blydi teisene 'healthy eating' sydd i'w beio ond cynhwysion da - menyn, olew, llaeth fferm, cig bras ac ati. Oleua mod i'n lladd fy hun yn araf mewn steil. Ond ma'n rhaid i fi ddweud mod i yn hollol hooked ar Coke - neu unrhywbeth gyda Caffeine ynddo fe.

Geraint Criddle said...

Ie, o leia' mod i'n gwbod mai menyn, olew olewydd, cig free range JT Morgan's a gwin coch sy'n 'y ngwneud i'n dew, nid KFC a McDonalds. Mae 'na ryw fath o gysur yn hynna.