29/03/2005

Dwi'n stiff.

Dwi nôl o ngwylie bach byr o waith caled a ma nwylo bach i'n llawn rhychie tywyll o bridd bellach. Dwi'n temimlo'n reit stiff wedi wsnos o balu ond ma na rhyw sbonc yn fy ngherddediad am y mod i di bod yn fachgen da yn gwneud gyment o waith caled. Tatws, moron, panas a radish bellach wedi plannu a borderi di agor yn barod i ddal mefus, mafon, cwsberis, pys, ffa, winwns a llwyth o ddanteithion eraill. Dwi di bod yn gloddesta ar ein 'rocket' ni drw'r wsnos a mi gaetho ni'n barbeciw cynta neithiwr, noson hyfryd yn gwrando ar y radio, yfed seidr a gwylio'r sêr, ma hi'n mynd i fod yn haf i'w gofio.

1 comment:

dui arrest said...

Hi there Blogger, I had been out looking for some new information on dui arrest when I found your site and Dwi'n stiff.. Though not just what I was searching for, it drew my attention. An interesting post and I thank you for it.