01/03/2005

Gastranome neu Gourmet?

Newydd gal e-bost gan ffrind sy'n reit wybodus am i fwyd, a ma'n rhaid i fi ddweud dwi'n falch y mod i di dysgu gyment oddi wrtho fe. Ma fe'n ffansi mynd ar gwrs coginio pysgod a di anfon cwpwl o wefane(islaw). Ma'r ddwy wefan yn gwrthu pysgod dros y we, a dwi'n nabod cwpwl o bobl sy'n prynu pysgod/pysgod cragen yn y dull yma ac yn i derbyn yn ffres drwy'r post. Rhyw ymbil am help yw'r blog, oes na lefydd da i brynu pysgod ffres yng Nghymru? Dwi'm am ordro pysgod o Gernyw neu o'r Alban drwy'r post os oes cwmni tebyg ar gael yng Nghymru yn gwerthu cynhyrch lleol Cymreig. Dwi'n edrych am 'clams' ar hyn o bryd ond ma cal gwbod am ffynhonell leol dda o 'mussels', 'langouistine' neu bysgod môr yn help eithriadol, ta feri mytsh.

Fishworks a The Fish Society

2 comments:

dui conviction said...

Hello Blogger, been looking for the latest info on dui lawyer and found Gastranome neu Gourmet?. Though not exactly what I was searching for, it did get my attention. Interesting post, thanks for a great read.

dwi said...

Hello Blogger, been looking for the latest info on dui conviction and found Gastranome neu Gourmet?. Though not exactly what I was searching for, it did get my attention. Interesting post, thanks for a great read.