29/09/2005

Llunden, amser braf am change.Fues i Lunden penwythnos diwetha, dwi'm yn un sy'n or hoff o'r ddinas fawr - gormod o bobol, pawb yn rhy frysiog a neb yn siarad â'i gilydd. Ond, ges i benwythnos reit ddifyr. Fues i a nghariad i weld Belle & Sebastian nos Sul yn y Barbican. Cyngherdd hollol wych, ma'r erthygl o'r Guardian yn spot on.

Gyda'r beudy'n dod yn i flaen fuon ni'n trampio rownd Llunden i bob siôp dosbarth canol oedd yn gwerthu nwydde i'r tŷ - Habitat, Heal's, Purves & Purves a'r Conran Shop. Brynes i ddim byd diolch byth. Trip i farchnad ffermwyr Chelsea, wyau Organig o Aberystwyth yn £4.48 y dwsin!

Wedi mynd am wac rownd marchnad gig Smithfield fe aethon ni am frecwast i fwyty John Torode Smiths of Smithfield(bwyd afiach), ac yna elevenses o fwyty GWYCH Fergus Henderson, St John a chinio hwyr mewn bwyty gwych arall, Maggie Jones's. Fuon ni am drip i siôp Sally Clarke's ac i fewn i fwyty Bibendum i weld y ffenestri lliw hyfryd. Yr unig beth brynes drwy gydol y penwythnos (heblaw am y mwyd) oedd copi o lyfr coginio Fergus Henderson - Nose to Tail Eating, ma fe'n werth i gael, ryseitie lled draddodiadol Brydeinig (dwi di dilyn i rysait e i biclo shallots yn barod), y pryd mwya enwog sydd ar i fwydlen e yw 'Roast Bone Marrow and Parsley Salad' a ma fe'n enwog am ddefnyddio offal fel un o'i brif gynhwysion. Gobeithio gaf i'r pleser o gael pryd cyfan y tro nesa dwi yn Llundain.

No comments: