20/09/2005

Celfyddyd GainDwi di bod mas amser cinio yn gwario mwy o'n arian prin i ar stwff dos dim rhaid i fi gael ond mi o ni isie. Dwi di prynu darlun gan Beth Marsden, artist ifanc o Dregaron, fe weles i gwaith hi am y tro cynta rhyw flwyddyn a hanner yn ôl mewn arddangosfa yng Ngholeg Sir Gâr. Ma hi'n dod o deulu talentog eithriadol, dwi bron a phrynu paentiad gan i thad fwy nag unweth - ma gwefan newydd da'r teulu yma, ond dyw e'm di cwpla. Diolch byth am gynllun cyngor y celfyddydau - Collectorplan sy'n cynnig cynllun i dalu dros ddeng mis am ddarne celfyddydol heb log. Dwi'n sgint nawr am y deg mis nesa, ond ma fe e werth e, teitl y darn yw Red Head.

A rhywbeth bach ysgafn am bnawn Mawrth diflas, gwefan Beedogs.

No comments: