29/09/2005

Cân y Jac Codi Baw.Cân y Jac Codi Baw

Newydd ddod ar draws darn bach gwych o animeiddio - rhyw fideo cerddoriaeth i gân Jac Codi Baw. Ma'r awdur/animeiddiwr di gwneud cwpwl arall dwi di gweld yn y gorffennol, y gore o bell ffordd yw i fersiwn e o Creep gan Radiohead. Rhywbeth bach perffaith i godi calon ar ddiwrnod araf yn y gweithle.

1 comment:

Nic Dafis said...

Ah, diolch am hwn. Mae fideo Creep yn wych, ond dw i'n credu bod hyn yn well byth.

I'm Luke, I'm five, and my Dad's Bruce Lee.