17/01/2005

The Ice Storm - Rick Moody

Ddarllenes i ddau lyfyr dros penwythnos y Dolig, co'r cyntaf a mi oedd e'n wych. Ma blynyddoedd ers i mi weld y ffilm a bach iawn 'yf i'n i gofio amdano fe ond dwi'n swir fod peth o'r llyfyr er i fod e'n reit fyr di dorri allan(dyw hynny'n gwneud dim gwahaniaeth i'r llyfyr na'r ffilm yn y diwedd - ma'r ddau'n wych). Ma'r llyfyr yn ddisgrifiadol gryf, ma fe'n rhwydd creu darlun meddyliol o swbwrbia America'r 70'au. Ma'r lleoliad yn reit Stepford Wives(yr hen fersiwn, dwi'm di gweld yr un newydd) a ma'r cymeriade'n rhai sy'n hawdd i'w cyd-nabod. Ma'n swir mod i di gwario gormod o amser yn gwylio teledu a ffilmie Americanaidd gan fod darlun twt rhwydd yn y mhen o'r stori. Hynt a helynt un 'maestref' (ai dyna'r gair am suburbia yn Gymraeg?) fwy neu lai - yn dilyn bywyd un teulu'n benodol a'u bywyd nhw mewn cymdeithas ddosbarth canol Americanaidd. Dwi'm am ddweud gormod ond ma'r llyfyr yn rhwydd i'w ddarllen, siwr o fod llyfyr i ddyn yw e mwy na dim ma na ddigon o rhyw, alcohol a marwolaeth, popeth sydd isie mewn llyfr. Dwi'n edrych ymlaen i ddarllen rhywbeth arall gan Moody nawr, oes rhywun di darllen Garden State?

No comments: