25/10/2006

Y Bechgyn Hanes

Fues i neithiwr i Sinema Vue newydd Abertawe, ma hi'n reit debyg i sinema Vue Caerdydd i ddweud y gwir (ma'r tu fewn yr union run peth). Ma gwir angen sinema dda ar Abertawe, ma'r Odeon(UCI gynt) yn rhyw byncyr o'r 80'au a ma'r sinema newydd 'ma yn teimlo tamed bach fel rhan o Tesco Value range o sinemau. Ta beth, co'r bedwaredd ffilm i fi fynd i weld yn y sinema newydd 'ma (ie, pedair ffilm mewn mis - ma hwnna'n record i fi i feddwl bo fi yn byw yn y sticks). Children of Men, Devil Wears Prada, Trust The Man a wedyn neithiwr The History Boys.

Wnes i enjoio mas draw a baswn i'n argymell unrhywun i fynd i'w weld e. Ma fe'n teimlo fel gwylio drama i ddweud y gwir (dwi'n gwbod taw drama oedd hi, ond ma ganddi'r teimlad yna o groesiad rhwng drama BBC a drama lwyfan). Bues i bron a chlapio ar y diwedd i ddweud y gwir, mi o ni di llwyr anghofio y mod i mewn sinema. Mi oedd na ambell beth o ni ddim yn gyfforddus 'da am y ffilm - ma un o'r athrawon Hector(Richard Griffiths) yn twtsia'r disgyblion, ond yn hytrach na'i fod e'n beth drwg, brwnt ry chi'n teimlo drosto fe pan ma fe'n cael i ddal (be ffwc?). Ma hyn yn rhan bwysig o'r ffilm ond ma hi'n ddiddorol sut ry ni fel cynulleidfa yn ymateb i'r sefyllfa. 4 allan o 5.

No comments: