26/10/2006

Teledu Neithiwr.

Y teledu aeth am bryd yn gyfan gwbwl neithiwr. Dancing at Lughnasa yn gynta ar Film4, yna Who Do You Think You Are ar y BBC. Mi oedd DaL yn ffilm fach hyfyrd - dwi'n cofio fe'n dod mas flynyddoedd yn ôl ond heb i weld e o'r blaen. Stori am bum chwaer yn byw mewn bwthyn yn Iwerddon yn ystod 20'au'r 20fed Ganrif. Cast bach itha da - ma IMDb mor ddiddorol, do ni'm yn gwbod bod Sophie Thompson yn chwaer i Emma Thompson(mi o ni'n i nabod hi o Four Weddings). Catherine Mc Cormack yn wych hefyd, mwynheues i gweld hi'n ddiweddar ar BBC4 yn chwarae Elizabeth David. Bach bant o'r topic nawr ond os nag ych chi'n gyfarwydd gyda Elizabeth David ma isie i chi fynd mas a phrynu un o'i llyfre coginio hi nawr.

Hi oedd y Nigella cynta, a ma'i llyfre hi'n wych. Ma hi'n anodd argymell un llyfr, fe ddechreuais i da French Provincial Cooking, copi ar fenthyg gan y Nhad oedd e, hen lyfr Penguin o'r chwedegau, mi oedd e mewn darnau erbyn i mi gael gafael arno fe - hwn oedd beibl coginio Nhad fel myfyriwr. Ers hynny dwi di casglu'r mwayfrif o'i llyfre o'r Penguin Cooking Library ynghyd a llyfrau Claudia Roden a Jane Grigson.

Nol at bwynt y post, sef y tellybocs. Juli Sawalha oedd y celeb ar Who Do You Think You Are? neithiwr a mi oedd y rhaglen yn eithriadol o ddiddorol. Gwaed Ffrengig oedd ar ochr ei Mam, Hugantos wnaeth symud i Lundain ar ddiwed yr ail ganrif ar bymtheg. Y rhan mwya diddorol(wel i Nghariad ta beth) oedd pan aethon nhw i amgueddfa yn Llundain i gael gweld pa fath o fywyd oedd yna i wehaewyr silk y cyfnod. Mi oedd ail ran y rhaglen yn edrych ar ochr tad Juila o'r teulu - a thylwyth reit agos iddi, i Mamgu hi oedd yn dod o Jordan. Mi oedd i Mamgu hi'n fenyw reit unigryw, menwy fusnes ynghanol byd o ddynion - mi o ni'n gweld e'n od o beth i bod hi'n gwbod cyn lleied am i theulu agos hi i ddweud y gwir - falle'n bod ni yma yng Nghymru yn fwy busneslud. Wedi'r cwbwl ma teulu'n bwysig ond yw e.

Gwples i'r nosweth bant yn gwylio American Gothic ar ITV4 (oes wir eisiau'r holl sianeli ma arnon ni?). Ta beth, dwi'n cofio'r gyfres 'ma pan ddaeth hi mas am y tro cynta nol yng nghanol y nawdegau a mi o ni'n reit hwcd, od gweld rhaglen yr eil-dro flynyddoedd wedyn a methu gweld gymaint o atyniad. Ma hyn yn fy atgoffa i o ail wylio Rock Profile gan Matt Lucas a David Walliams, am rhyw reswm y tro cynta weles i nhw mi oedd e'n ddoniol ond penwythnos diwetha tra yn y llyfrgell des i ar draws y dvd a'i heirio, doedd e ddim yn ddoniol o gwbl, cach i ddweud y gwir.