23/12/2005

'Dolig LlawenWel ma'r twrci di cyrraedd o fferm gyfagos, y tatws, panas a'r moron o'r ardd, y winwns a'r perlysiau o'r ardd i wneud stwffin a'r seidr, gwin cartre a chwrw cartre'n oeri yn yr oergell. Ein Nadolig lled-hunan gynhaliol cynta ni(a hyn oll gyda fi a nghariad yn gweithio'n llawn amser ac yn adeiladu tŷ) . Gobeithio flwyddyn nesa fydd twrciod ein hunain i gael da ni hefyd, bwciwch nawr os ych chi am un ych hun. Dwi'm yn rhyw deimlo'n rhy Nadoligaidd eto, cwpla gwaith am hanner dydd heddi, angladd prynhawn ma a wedyn cwpwl o ddiwrnode o loddesta cyn mynd yn ôl i'r gwaith. Gallai'm aros tan i fi ennill y loteri a chael byw adre a chael gwireddu'r freuddwyd o fod yn ffermwr/garddwr/cogydd a.y.y.b. Enjoiwch eich hunan bobols, a wela i chi yn y flwyddyn newydd, ta ta tan toc.

No comments: