07/11/2005

Tân GwylltWel na flwyddyn arall drosto, agos at 40 o westeion da ni eleni ar noson Guto Ffowc gan gynnwys cwpwl o dramorwyr (wel llond dwrned o Saeson, un Almaenes ag un o Ganada). Mi oedd nosweth tân gwyllt yn draddodiad ar y fferm cyn i ni symud i'r ardal, ac er taw y fi a nghariad oedd yn cynnal y nosweth do ni'm yn nabod hanner y bobol oedd na (mi o ni'n nabod y Cymry Cymraeg i gyd ond neb o'r 'bobol ddwad', er ein bod ni yn rhai 'fyd). Gwariwyd dros £100 ar dân gwyllt(mond rhyw £20 ddath o mhoced i) a ma rhyw £80 o dân gwyllt ar ôl da ni heb i defnyddio, cymysgwch o dywydd diflas a phlant oedd di hen ddiflasu ar 'roman candles' a mond isie sparklers neu cael cyfle i chwarae da'r tân. Ond ar y cyfan mi oedd hi'n nosweth dda iawn, mi oedd holl bobol ifanc yr ardal yn feddw rhacs ar gans o woodpecker a'i rhieni'n cymryd dim sylw tan i ddau dechre ymladd ac i un arall gwympo dros ben cadair (fuodd un yn sic bedair gwaith, o am fod yn ifanc unwaith eto!). Mi o ni'n reit rhacs erbyn diwedd y nosweth 'fyd, ac yn wlyb trwy nghroen, aros nawr am flwyddyn nesa - a mi fyddwn ni yn y tŷ erbyn hynny gobeithio.

No comments: