03/11/2005

Scary Dylan
Ma hwn bach yn od i ddweud y gwir, prosiect yn Abertawe i ail-greu Dylan Thomas yn ffurf digidol. Ar un adeg mi o ni'n reit hoff o Dylan Thomas ond dwi di hen ddiflasu arno erbyn hyn (gormod o Americanwyr tew yn gofyn i fi yn Abertawe os o ni'n i nabod e, 'aye, he iwst to play skittles with my uncle Terry down the Legion, byt'). Ta beth, os oes isie rhywbeth i roi ofn ar rywun arnoch chi cerwch draw i gael pip ar y wefan, sceri.

No comments: