12/08/2005

Ypdet.


Ein cegin ni.


Ffenestri'r ystafell wely sbar, yr ystafell ymolchi a'r brif ystafell wely.


Wal allanol y gegin.

Ma gwaith ar y beudy yn mynd yn i flaen, cwpwl mwy o groncrete blocks nag o ni di disgwyl yn ambell fan (gwelir un o'r llunie) ond ma na ddigon o walydd cerrig ar ôl i gadw'r cymeriad. Yr adeiladwr ar i wylie wsnos ma (co'r ail wylie dramor eleni - hmmm dwi'n talu gormod ma'n siwr) ond ma'n cartre newydd yn siapio. Y ffenestri i gyd fewn bellach a'r dryse ar i ffordd. Y tô newydd di gynllunio ac i fod yma ymhen 3 wsnos!!! Amser prysur o beintio ffenestri, fframie'r dryse a ballu wedi dechre, llwythi o 'quarry tiles' i'w glanhau (rhai Cymreig ail-law), llechi Cymreig i'w torri i wneud sills ffenest tu fewn a chant a mil o jobsys bach arall. Ar y cyfan dwi'n eithriadol o hapus da'n cartref newydd, tase fi'n ennill y loteri mi fuase'r jobyn bach yn wahanol - adeiladu a cherrig i gyd, mortar calch, ffenestri derw (er taw ffenestri pren caled sydd da ni ma'n siwr taw o ben draw'r byd ma'r pren yn dod ohono), llechen Gymraeg ar y tô (dwi di ordro rhai Tseiniaidd rhag fy nghywilydd - 82c yr un yn hytrach na £4 am rhai Cymraeg o'r un safon), tô derw yn hytrach na pine a.y.y.b. ma'r rhestr yn hirfaeth. Ar ddiwedd y dydd tŷ i fyw ynddo fe fydd y beudy, ein cartre ni a nid 'showhome' am y deunyddie gore sydd ar gael. Edrych ymlaen yn fawr i gael symud i fewn(ry ni'n gobeithio cyn Nadolig ond da dim ond dau yn gweithio ar yr adeilad yn rhan amser dwi'm yn gweld hynny'n digwydd), wedi dechre meddwl yn barod am yr 'interiors' ond dwi'n siwr erbyn i ni dalu am lorie a pheintio fydd dim arian ar ôl da ni i brynu unrhyw gelfi. Gobeithio bod digon ar ôl i brynu bath, na beth dwi di golli fwya, wedi diwrnod caled o waith does dim gwell i esmwytho'r cyhyre. Pan ddeith y tô mi wnai bostio mwy o lunie, www dwi'n ecseited jyst yn meddwl amdano fe!

No comments: