01/06/2005

Dim post

Heb bostio ers oes pys - a dim lot a amser gen i ar hyn o bryd i sgwennu rhyw lawer. Di bod yn eithriadol o brysur yr wsnose diwetha. Wedi ymweld â Sioe Flode Chelsea, Sioe Tyddyn a Gardd Cymru yn Llanelwedd a di bod yn 'entertainio' yn y garafan nawr fod y tywydd poeth wedi dod. Wedi bod i ddwy neu dair sioe gelf dda yn yr wsnose diwetha yn enwedig ail ymnweliad da Zen Gardener gan Peter Finnemore yn Oriel Glyn Vivian, Abertawe. Edrych ymlaen i ymweld â sioeiau Celf graddedigion unweth yn rhagor - cyfle i gal bargen (dwi'n dal yn dyfaru peidio prynu un o lunie Beth Marsden llynedd yng Nghaerfyrddin - ma nhw's codi mewn pris yn reit gyflym erbyn hyn). Hwyl am y tro, bant i Lunden fory am dridie.

No comments: