27/06/2005

Crug, Chelsea a Mwy o Blanhigion.

Dwi'n fyw, odw ond dwi di bod yn alltud o'r blog ers peth amser. Wsnos o wylie, tywydd da a gormod o waith yn fy nghadw i ffwrdd o'r hen gyfrifiadur. Ond wedi penwythnos bach hyfryd yn y Gogledd mi odd yn rhaid i mi bostio rhywbeth. Pinagl y penwythnos oedd ymweld a Fferm Blanhigion Crug ger Caernarfon, falle'ch bod chi'n gyfarwydd â'r perchnogion - Hydref diwethaf fuon nhw'n destyn rhaglen ddogfen 'Helwyr Planhigion' ar S4C. Pâr hyfryd sy'n crwydro pedwar ban byd yn hel planhigion a hade. Nhw hefyd fuodd yn darparu planhigion i Diarmuid Gavin y llynedd i'w ardd yn Chelsea. Er i fod e rai wsnose nôl mi ddylse fi roi pwt am Sioe Flodau Chelsea, fues i'n lwcus i gael tocyn am ddim. Dwi'm erioed di bod a do ni'm yn meddwl y byse fi'n rhyw hoff o'r lle ond ges i fy siomi ar yr ochr ore. Uchafbwynt y dydd i mi oedd gweld Kim Wilde (trist iawn, dwi'n gwbod, ond pan o ni'n ifanc mi o ni'n arfer meddwl i bod hi'n reit ffit).Meddwl hefyd y dylse fi gynnwys llun o stondin un o'r Cymry oedd yno (Medwyn of Anglesey(enw barddol? piti i fod e'n uniaith Saesneg)). Mi brynes i gatalog 'fyd ganddo fe a ma hi'n ymddangos fod yna jigsaw ar gael o lun a dynwyd o un o'i 'displays' e yn y gorffennol, ond dwi'n methu ffeindio linc ar t'internet.

2 comments:

Dwlwen said...

Diarmuid Gavin... *ochenaid*

Geraint Criddle said...

Ma' Kim Wilde dal yn ffit, hyd yn oed os yw hi'n credu eu bod nhw'n clampo'r digratref ar y Strand.

Croeso nol i'r blog!