17/10/2005

Dim gayers os gwelwch yn dda.

Mi oedd na stori ddiddorol am 'hotel homophobia' ym mhapur yr Independent ddoe, yma. Son ma nhw sut ma gwestai yn aml yn gwrthod i gyple hoyw i aros mewn gwestai. Yn anffodus ma nhw di pigo ar westy o Gymru i wneud ffug fwciad am ystafell. Co'r dyfyniad islaw:

The Independent on Sunday' last week tried to book a room for a gay couple at Maesyllan, Boncath, Pembrokeshire. This is what happened...

IoS: "I wondered if you had a double room available for any two nights, from the 14 November onwards?"

OWNER, LIZ BOLDERSTON: "The 14 November, for two nights?"

IoS: "Yes."

MRS BOLDERSTON: "Yes. Hold on for a second, I'll go and get our book ... So it was for a double ensuite room?"

IoS: "Yes."

MRS BOLDERSTON: "OK. Would you prefer a double ensuite bathroom or shower? I'll give you the choice because we haven't got anybody staying that week."

IoS: "OK, probably the bathroom. Can I just check - it would be for my partner, Tom, and me. Is that OK?"

MRS BOLDERSTON: "Your partner, Tom. Right. So, do you want a twin, would you like a twin room?"

IoS: "A double if possible."

MRS BOLDERSTON: "A double. Right. OK. Hmm, we'll see ... I'll just check a minute about the whole thing. We're actually doing big alterations at the moment." (Long pause.) "I'm sure you can hear all the bangings and things that are going on in the background. I don't think we're going to be able to manage that."

IoS: "Ah. OK."

MRS BOLDERSTON: "OK?"

IoS: "OK. Thank you for your time anyway."

MRS BOLDERSTON: "Bye."

IoS: "Bye."


Dwi'n deall bod homophobia yn bodoli (er bod dim esgus amdano) ond ma hyn hyd yn oed yn waeth wrth i chi edrych ar wefan Gwesty Maesyllan, mewn dyfyniade ma nhw'n datgan "Croeso cynnes i bawb" a lli o wobre am i 'gwesty croesawgar'. Pan ddechreues i ddarllen yr erthygl mi o ni'n rhyw ddisgwyl gwesty o Gymru yn i chanol hi'n rhywle, dwi'm yn cael dig at Westy Maesyllan (ma nhw'n siwr di cael digon o gyhoeddusrwydd gwael ynglyn a hyn) ond yn hytrach y diwydiant cyfan yng Nghymru.

5 comments:

Rhys Wynne said...

Darllenaisi hwn ddoe hefyd. Nes i gam-ddarllen dy frawddeg a orffenodd gyda ffug fwciad i fod yn ffug ffwciad!

Blogel said...

Hahahaha! Nes i gam-ddarllen yr union un frawddeg!

blog_heb_enw said...

Dwi'n gwbod pa fath o feddylie brwnt sy'n darllen y blog ma nawr, ffor shêm bois bach.

Gyda llaw, sut ma ffug ffwcio?

Rhys Wynne said...

Dwn i'm, meddwl oeddwn i ai term am weithred rhywiol hoyw oedd o. Prin iawn yw fy mhrofiad o bethau felly - dwi ddim yn gayer!

Gareth said...

Fel alltud dros y clwdd, rown yn grac iawn i ddarllen yr erthygl yma, aond nid oedd yn sioc fawr chawith.